Eerste blad   Vorig blad Blad 401 van 551 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad

 
8128    ? (?) HETJES [2668] bron (code: 2^12+4032).
Otr. [1011] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
8129    ? (?) ? [2669] bron (code: 2^12+4033).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan (Jan) HETJES [2666] (code: 2^11+2016), geb. ? te ? (zie 4064).

8148    ? (?) STIJNS [2831] bron (code: 2^12+4052).
Otr. [1085] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
8149    ? (?) ? [2832] bron (code: 2^12+4053).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Klaas (Klaas) STIJNS [2622] (code: 2^11+2026), geb. ? te ? (zie 4074).

8152    ? (?) ZOON [2829] bron (code: 2^12+4056).
Otr. [1084] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
8153    ? (?) ? [2830] bron (code: 2^12+4057).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter (Pieter) ZOON [2618] (code: 2^11+2028), geb. ? te ? (zie 4076).

Generatie XIV

 
8320    Jacob (Jacob) Jansz BOOTS [6026] bron (code: 2^13+0128/2^14+2208).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Jan (Jan) Michielsz BOOTS [6032] (code: 2^14+0256/2^15+4416) (zie 16640) en Jannetje (Jannetje) Jans ? [6033] (code: 2^14+0257/2^15+4417) (zie 16641).
Schipper, waard en schepen
- Jacob Jansz Boots worden vermeld met land in wognum en Obdam in het verpachtingsboek. (bron: OA Spanbroek inv nr 193)
bron.

Otr. [2044] ? te ? Tr. rond 1585 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
8321    Neel (Neel) Jans CLUIJVER [6027] bron (code: 2^13+0129/2^14+2209).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Jan (Jan) CLUIJVER [6034] (code: 2^14+0258/2^15+4418) (zie 16642) en ? (?) ? [6035] (code: 2^14+0259/2^15+4419) (zie 16643).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan (Jan) Jacobsz BOOTS [7334].
Geb. ±1590 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. verm. 1640 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
Otr. [5508] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Vroutje (Vroutje) Pieters ? [7335].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Pieter (Pieter) ? [17907] en ? (?) ? [17908].
   2. m  Pieter (Pieter) Jacobsz BOOTS [17910].
Geb. ±1594 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ±05-1679 te Wognum (bron: ?), begr. op 03-05-1679 te Wadway (bron: DTB Wadway). bron.
Otr. [5509] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Bregje (Bregje) Pieters ? [17911].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Pieter (Pieter) ? [17912] en ? (?) ? [17913].
   3. m  Cornelis (Crelis) Jacobsz BOOTS [6022] (code: 2^12+0064/2^13+1104), geb. ±1595 te Spierdijk (zie 4160).
   4. m  Michiel (Michiel) Jacobsz BOOTS [17909].
Geb. ±1604 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ±1653 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
Otr. [7396] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Hil (Hil) Adriaans ? [24594].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Adriaan (Adriaan) ? [24595] en ? (?) ? [24596].
   5. v  Griet (Griet) Jacobs BOOTS [24588].
Geb. ±1607 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ±1660 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
Otr. [7394] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Klaas (Klaas) Adriaansz GROB [24589].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Adriaan (Adriaan) GROB [24590] en ? (?) ? [24591].
   6. v  Trijn (Trijn) Jacobs BOOTS [24592].
Geb. voor 1608 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ±1660 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
Otr. [7395] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Gerrit (Gerrit) Adriaans GROB [24593].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Adriaan (Adriaan) GROB [24590] en ? (?) ? [24591].
!! nakijken lijkt zelfde als Gerrit Adriaansz Grob met Trijntje Cornelisz Bootsz.
   7. v  Marij (Marij) Jacobs BOOTS [24597].
Geb. ±1608 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Otr. [7397] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Arend (Arend) KNOPPER (Mijsen) [24598].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van ? (?) KNOPPER [24599] en ? (?) ? [24600].
   8. v  Jannetje (Jannetje) Jacobs BOOTS (Jonge Jannetje) [24584].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ±1650 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
Otr. [7393] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Pieter (Pieter) Adriaansz BENNES [24585].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Adriaan (Adriaan) BENNES [24586] en ? (?) ? [24587].

8322    Jan (Jan) Wouters MIJNHEER [6028] bron (code: 2^13+0130/2^14+2210).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Wouter (Wouter) MIJNHEER [6030] (code: 2^14+0260/2^15+4420) (zie 16644) en ? (?) ? [6031] (code: 2^14+0261/2^15+4421) (zie 16645).
Otr. [2045] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
8323    ? (?) ? [6029] bron (code: 2^13+0131/2^14+2211).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje (Trijntje) Jans MIJNHEER [6023] (code: 2^12+0065/2^13+1105), geb. ? te ? (zie 4161).

8432    Jan (Jan) Jansz COOPAL (Jonge Coop) [25475] bron (code: 2^13+0240).
Geb. rond 1570 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Jan (Jan) Jansz COOPAL (Oude Coop, Koopis) [25492] (code: 2^14+0480) (zie 16864) en ? (?) ? [25493] (code: 2^14+0481) (zie 16865).
- In 12-1596 procedeert hij tegen Claas Hendrix uit wadway inzake een
obligatie. Dit volgens de schepenrol van Hoorn (bron: www.familie-koop.nl)
- In 03-1597 procedeert hij tegen Maarten Tamesz van Zwaagdijk. Dit volgens de schepenrol van Hoorn. (bron: www.familie-koop.nl)
- In 1604 vermeld in verpondingscohier met het land genaamd de Nieuwewech groot III mergen IIJ bedden (bron: OA Spanbroek inv nr 193) bron
- voor 1622 vermeld in een belastingregister als bezitter van een huis en 5 morgen land. (bron: www.familie-koop.nl)
- Op 03-12-1627 wordt Jan Jansz Jongecoop gedaagd voor het gerecht van Hoorn door Su Jans weduwe van Teunis Volkersz uit Wognum. Dit in verband met haar testament van 18-09-1626. (bron: www.familie-koop.nl)
- Op 11-06-1629 verkoopt Jan Jansz Jonge Coop 623 roeden land aan Joonge Jan Jacobsz Rijksz te Opmeer. Dit volgens het transportregister van Opmeer. (bron: www.familie-koop.nl)
- In 1630 genoemd wordt Jan Jansz Coop vermeld in het verpondingsregister van Wognum als eigenaar van een huis getaxeerd op een jaarlijkse huurwaarde van fl.19 en van 5 morgen en 400 roeden land getaceerd op fl.23 (bron: www.familie-koop.nl).

Otr. [7655] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
8433    ? (?) ? [25476] bron (code: 2^13+0241).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van ? (?) ? [25477] (zie 16866) en ? (?) ? [25478] (zie 16867).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis (Cornelis) Jansz COOPAL [25071].
Geb. rond 1590 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- in 1619 diverse gerechtelijke stukken voor het gerecht van Hoorn wegens de voogdijschap van Dirk Elbersz vader van wijlen Marij Dirksz vrouw van Cornelis Jansz Jongcoop en hun kinderen Teunis, Neel en Klaas. (bron: www.familie-koop.nl)
Otr. (1) [7537] ? te ? Tr. rond 1615 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Marie (Marie) Dirks ? [25073].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. voor 1619 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
Dr. van Dirk (Dirk) Elbertsz ? [25074] en ? (?) ? [25876].
Otr. (2) [7788] ? te ? Tr. rond 1620 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Marij (Marij) Germents ? [25877].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Gerbrand (Gerbrand) Jacobsz ? (jonge Pastoor) [25521] en Guurtje (Guurtje) Hilbrands ? [25522].
- Op 15-06-1630 een akte met daarin de kinderen uit het eerste huwelijk van wijlen Cornelis Jansz Coopes met Marij Dirksz genaamd Teunis, Neel en Klaas. Zijn tweede vrouw Marij Garbrants bijgestaan wordt bijgestaan door Jan Willemsz. De kinderen worden bijgestaan door de grootvader van vaderszijde Jan Jansz Coopes en de ooms Broer Jansz en Hedding Jansz van moederszijde. Dit volgens ONA Hoorn notaris Abraham van der Beecke fol. 126 (bron: www.famili-koop.nl)
- Op 08-1641 is ene Maria Gerbrands getuigen bij de RK doop van Tijmen zoon van Jan Tijmensz en Cornelia Cornelis te Wervershoof (bron: ?)
- Op 28-12-1643 is ene Maria Gerbrands getuigen bij de RK doop van Aaltje dochter van Jan Tijmensz en Cornelia Cornelis te Wervershoof (bron: ?)
- Op 28-05-1646 verschijnt ene Marij Germents met Dirk Jansz Hartogh wegens de erfenis van haar oveleden vader en grootvader. Genoemd worden haar zoons Jan en Germent die dan nog minderjarig zijn. Getuigen zijn de ooms van vaderszijde Cornelis Jansz en Sijmon Jansz uit Wognum. De kinderen erfen beide een morgen land in de Cromme Leeck te Bucxweere en 100 gulden contant geld. De moeder steld haar huis aan de lageweg als onderpand. Jan Cornelisz ontvangt zijn erfdeel op 12-12-1652 en ontvang in plaats van het land 1000 gulden. (bron: www.familie-koop.nl)
- Op 03-10-1646 is ene Maria Gerbrands getuigen bij de RK doop van Cornelis zoon van Jan Tijmensz en Cornelia Cornelis te Wervershoof (bron: ?)
- Op 09-01-1649 is ene Maria Gerbrands als grootmoeder getuigen bij de RK doop van Cornelis zoon van Jan Cornelisz en Cornelia Gerrits te Wervershoof (bron: ?)
- Op 08-1649 is ene Maria Gerbrands getuigen bij de RK doop van Antje dochter van Jan Tijmensz en Cornelia Cornelis te Wervershoof (bron: ?)
- Op 07-02-1651 is ene Maria Gerbrands als getuigen bij de RK doop van Cornelis zoon van Jan Cornelisz en Cornelia Gerrits te Wervershoof (bron: ?)
- Op 26-08-1652 is ene Maria Gerbrands getuigen bij de RK doop van Cornelis zoon van Jan Tijmensz en Cornelia Cornelis te Wervershoof (bron: ?)
- Op 16-02-1653 is ene Maria Gerbrands als getuigen bij de RK doop van Cornelis zoon van Jan Cornelisz en Cornelia Gerrits te Wervershoof (bron: ?)
- Op 15-10-1654 is ene Maria Gerbrands getuigen bij de RK doop van Trijntje dochter van Jan Tijmensz en Cornelia Cornelis te Wervershoof (bron: ?)

!Nakijken bijzonder dat de zusje Grietje Germentsz gehuws met Dirk Jansz Coopal en Maartje Germentsz.

- In 1646 een akte van bewijs van Cornelis Jansz Coopes en Marij Germents waarin de zonen Jan Cornelisz en Germent Cornelisz worden genoemd. (bron: www.familie-koop.nl).
   2. m  Simon (Simon) Jansz COOPAL [25069] (code: 2^12+0120), geb. rond 1610 te ? (zie 4216).
   3. m  Klaas (Klaas) Jansz COOPAL [25072].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- In 1637 wordt ene Klaas Jansz Coop van Wognum door Pieter Jansz Maarts van Hoogwoud voor het gerecht gedacht wegens de betaling van f220 wegens de levering van een paard. (bron: www.familie-koop.nl).
   4. m  Jacob (Jacob) Jansz COOP [25883].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Op 02-08-1660 worden Jacob en Sijmon Jansz Coop te Wognum vermeld in een notariele akte inv nr 2173. (bron: www.familie-koops.nl).

8434    ? (?) ? [25879] bron (code: 2^13+0242).
Otr. [7663] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
8435    ? (?) ? [25880] bron (code: 2^13+0243).
Uit dit huwelijk:
   1. v  ? (?) ? [25878] (code: 2^12+0121) (zie 4217).

8448    ? (?) BROUWER [25188] bron (code: 2^13+0254).
Otr. [7570] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ??
8449    ? (?) ? [25189] bron (code: 2^13+0255).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacob (Jacob) BREUWER [25187] (code: 2^12+0128), geb. ? te ? (zie 4224).

8512    Jan (Jan) ? [7449] bron (code: 2^13+0320).
Otr. [2454] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
8513    ? (?) ? [7450] bron (code: 2^13+0321).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Eggo (Eggo) Jansz ? [6122] (code: 2^12+0160), geb. ? te ? (zie 4256).

8516    Adrianus (Adrianus) LAAN [7453] bron (code: 2^13+0324).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van ? (?) LAAN [13401] (code: 2^14+0648) (zie 17032) en ? (?) ? [13402] (code: 2^14+0649) (zie 17033).
Otr. [2456] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
8517    Cornelia (Cornelia) IJsbrands ? [7454] bron (code: 2^13+0325).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van IJsbrand (IJsbrand) Dirksz ? [13395] (code: 2^14+0650) (zie 17034) en Aafje (Aafje) Jans ? [13396] (code: 2^14+0651) (zie 17035).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus (Pieter) Adrianusz LAAN [7451] (code: 2^12+0162), geb. ? te ? (zie 4258).
   2. v  Maria (Maria) Adrianus LAAN [13365].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Otr. [4206] ? te ? Tr. ±1648 te ? (bron: ?), tr. kerk __-04-1648 te Wervershoof (RK) (bron: DTB Wervershoof inv nr 4b). bron
.
Echtgenoot is Johannes (Johannes) Albertusz ? [13366].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Albertus (Albert) ? [13367] en ? (?) ? [13368].

Eerste blad   Vorig blad Blad 401 van 551 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad
 

Homepage |E-mail