Eerste blad   Vorig blad Blad 401 van 549 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad


9126    Jacob (Jacob) ? [13040] (code: 2^13+0934).
Otr. [4105] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
9127    ? (?) ? [13041] (code: 2^13+0935).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Agatha (Aagje) Jacobs ? [11894] (code: 2^12+0467), geb. ? te ? (zie 4563).

9128    Jacob (Jacob) ? [11918] (code: 2^13+936).
Otr. [3767] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
9129    ? (?) ? [11919] (code: 2^13+937).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes (Johannes) Jacobsz ? [11915] (code: 2^12+468), geb. ? te ? (zie 4564).

9130    Laurens (Laurens) ? [11920] (code: 2^13+938).
Otr. [3768] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
9131    ? (?) ? [11921] (code: 2^13+939).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth (Elisabeth) Laurens ? [11916] (code: 2^12+469), geb. ? te ? (zie 4565).

9200    Cornelis (Cornelis) MOSSELS [13049] (code: 2^13+1008).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van ? (?) MOSSELS [13051] (code: 2^14+2016) (zie 18400) en ? (?) ? [13052] (code: 2^14+2017) (zie 18401).
Otr. [4108] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
9201    ? (?) ? [13050] (code: 2^13+1009).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter (Pieter) Cornelisz MOSSELS [13046] (code: 2^12+0504), geb. ? te ? (zie 4600).

9208    Olphert (Olphert) ? [13091] (code: 2^13+1016).
-Op 01-05-1681: Herck Sijmonsz wonende op Swaegdijk voor hem selven, Pieter Huijbertsz als in huwelijk hebbende Meijnu Olferts wonende in de Beemster, Pieter Olfertsz en Sijmon Olfertsz (geen woonplaats vermeld) ... Verdeling van de goederen nagelaten door Marij Sijmons. Pieter Huijbertsz, Pieter Olfertsz en Sijmon Olfertsz verdeelde mede de goederen van hun overleden vader en moeder, Marij Sijmons was hun peet. Sijmon Olfertsz kreeg een stuk land groot omtrent 1100 roeden gelegen in de banne van Zwaag aan de Zwaagdijk. Pieter Huijbertsz. en Pieter Olfertsz. kregen samen een huis tot Hoorn waarin Marij Sijmons had gewoons, alsmede de goederen die hun (schoon-)ouders hadden nagelaten, allen gelegen tot Munnikeij. Allen konden schrijven, behalve Pieter Huijbertsz, hij tekent met een merk. Dit volgens NA Hoorn (not. J. Bijkerck) inv.nr. 2124 (bron: ?).
Otr. [4123] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
9209    ? (?) ? [13092] (code: 2^13+1017).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter (Pieter) Olpherts ? [13061] (code: 2^12+0508), geb. ? te verm. Munnikij (zie 4604).
   2. v  Meinoutje (Meinou) Olpherts ? [13093].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Otr. [4124] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Pieter (Pieter) Huijberts ? [13094].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Huijbert (Huijbert) ? [13095] en ? (?) ? [13096].
   3. m  Simon (Simon) Olpherts ? [13097].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Op 11-11-1694: Marij Sijmons, weduwe van Sijmon Olfertsz in Swaeg. Ze hadden vier kinderen: Reijnou, Jan, Pieter en Cornelis Sijmonsz. T.o.v. Claes Decker en Jan Pietersz. Heer, naeste bloedvrienden. Deze Sijmon Olfertsz Was een broer van Pieter Olfertsz, en had op 9-5-1681 samen met zijn vrouw Marij Sijmons (echtelieden tot Zwaagdijk) een testament gemaakt voor nots. J. Bijkerk te Hoorn. Dit volgens NA Hoorn (not. J. van Elslandt) inv.nr. 2240 (bron: ?).
Otr. [4125] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Marie (Marij) Simons ? [13098].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Simon (Simon) ? [13099] en ? (?) ? [13100].

9210    Jacob (Jacob) Eggensz SEVENHUIJS [13063] (code: 2^13+1018).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. > 05-1680 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
Zn. van Egge (Egge) SEVENHUIJS [13124] (code: 2^14+2036) (zie 18420) en ? (?) ? [13127] (code: 2^14+2037) (zie 18421).
- Op 29-4-1680 testament van Jacob Eggisz wonende op Swaegdijck, naer sijne hoge jaeren tamelijck gesont van lighaem. Hij had eerder een testament gemeekt met zijn (nu overleden) huisvrouw Trijn Heijnes Zijn kinderen Willem en Aldert Jacobsz. zouden ƒ1650 krijgen, en zijn andere kinderen Heijn, Geert, Egge, Jan, Marij, Trijn, Teunisje en Pieter Jacobsz kregen ieder ƒ400 (zij hadden al eerder geld gekregen, vermoedelijk bij hun huwelijk). Ook is er sprake van kindskinderen, zonder dat deze met name worden genoemd. Dit volgens ONA Hoorn (not. E. Langewagen) inv.nr. 2189 (bron: ?).
Otr. [4114] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
9211    Trijn (Trijn) Heijnes ? [13064] (code: 2^13+1019).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. < 05-1680 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
Dr. van Hein (Hein) ? [13128] (code: 2^14+2038) (zie 18422) en ? (?) ? [13129] (code: 2^14+2039) (zie 18423).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijn (Trijn) Jacobs SEVENHUIJS [13062] (code: 2^12+0509), geb. ? te verm. Zwaagdijk (zie 4605).
   2. v  Marie (Marij) Jacobs SEVENHUIJS [13065].
Geb. ? te verm. Zwaagdijk, ged. ? te ?
Overl. ±05-1727 te Zwaagdijk (bron: ?), begr. ±05-1727 te Hoorn (bron: ?). Impost betaald op 10-05-1727 (bron: ?).
- Op 22-2-1728 ... Pieter Saal, Pieter Mossel als in huwelijk hebbende Trijntje Saal, Grietje Saal en Teunis Saal, meerderjarige kinderen van Jan Saal, met haar vieren voor 4/14 parten erfgenaam van haar oude peet (= oudtante) Marij Jacobs wede van Claas Pietersz. Wolff, hebbende gewoont op t Sevenhuijs op Swaagdijk ... Jan Clock (mede voor zijn zusters Aafje en Adriaantje Clock), Allerd Clock, Pieter Lambertsz. van Bunnick als in huwelijk hebbende Reijnouwtje Clock ende Egbert Clock als vader en voogd over Lijsbeth Clock, kinderen van Grietje Allerts, met hun zessen erfgenaam voor 6/14. En Allert Landman wijnkoper alhier voor hem selve en voor zijn enige zuster Marijtje Landman, kinderen van Trijntje Allerts, samen voor 2/14, Jan Moens wonende tot Broekerhaven als in huwelijk hebbende Marijtje Allerts en Dirck Jansz. Coornkoper binnen dese stadt in huwelijk hebbende Antje Allerts .... Dit volgens ONA Hoorn (not. J. Velthuijsen) inv.nr. 2366 (bron: ?).
Otr. [4115] ? te ? Tr. op 31-01-1694 te Schellinkhout (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Klaas (Klaas) Pietersz WOLFF [13066].
Geb. ? te verm. Schellinkhout (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ±05-1726 te Zwaagdijk (bron: ?), begr. ±05-1726 te Hoorn (bron: ?). Impost betaald op 11-05-1726 (bron: ?).
Zn. van Pieter (Pieter) WOLFF [13067] en ? (?) ? [13068].
   3. m  Hein (Hein) Jacobsz SEVENHUIJS [13101], klokkenmaker, timmerman.
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. 02-1695 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
- Op 15 en 29-04-1713 attestatie van dieverse mensen wonende op de Zwaagdijk, ten verzoeke van Claas Pietersz. Wollf getrouwd met Marij Jacobs, wonende op het Sevenhuijs aan de Zwaagdijk. Ging over de broer van Marij Jacobs, nl. Heijn Jacobs, die klokkenmaker en timmerman was en aan de Zwaagdijk had gewoond, alwaar hij zeer sober als een kluizenaar woonde en leefde. Hij was wel bevriend met de overburen, Pieter Pietersz. (alias Taemsz) en zijn vrouw Florisje Pieters Ze kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer. Toen Heijn Jacobsz in februari 1695 was overleden, verwachten de erfgenamen een grote erfenis, gezien het feit dat hij altijd zuinig was geweest, maar er was bijna niets. De deposanten verklaarden te hebben gehoord dat Florisje Pieters geld gekregen zou hebben van Heijn Jacobsz, die over een ketel met geld zou beschikken, en zij had ook gezegd, dat ze datgene wat ze gekregen had, niet terug hoefde te geven. Dit volgens NA Hoorn (not. J. Velthuijzen) inv.nr. 2351 (bron: ?).
Otr. [4126] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is ? (?) ? [13102].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van ? (?) ? [13103] en ? (?) ? [13104].
   4. m  Geert (Geert) Jacobsz SEVENHUIJS [13105].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   5. m  Egge (Egge) Jacobsz SEVENHUIJS [13106], kostkoper in 't Sint Pietershof te Hoorn.
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Otr. [4127] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Neeltje (Neeltje) Cornelis ? [13107].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Cornelis (Cornelis) ? [13108] en ? (?) ? [13109].
   6. m  Jan (Jan) Jacobsz SEVENHUIJS (Swaagdijck) [13110].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Op 27-06-1676 Jan Jacobsz Swaechdijck, wonende tot Hoorn doet bewijs aan zijn zoon Pieter Jansz., verwekt bij zijn overleden huisvrouw Marijtje Pieters, t.o.v. Allert Jacobsz Sevenhuijs (oom paternel) en Leendert Pietersz Boendermaker (wettige voogd), beiden wonende tot Hoorn. Bewijs bestond uit ƒ500. Dit volgens ONA Hoorn (not. W. Kat) inv.nr. 2203 (bron: ?).
Otr. [4128] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Marijtje (Marijtje) Pieters ? [13111].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Pieter (Pieter) ? [13112] en ? (?) ? [13113].
   7. v  Teunisje (Teunisje) Jacobs SEVENHUIJS [13114].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ±02-1722 te op 't Keern (bron: ?), begr. ? te ?
- Op 05-01-1722 testament van Teunisje Jacobs, bejaarde vrijster aan de Koepoortswegh. Haar erfgenamen zouden zijn de ab intestato erfgenamen volgens het geldende recht, ze benoemde verder executeurs-testamentair. Dit volgens NA Hoorn (not. J. Velthuijsen) inv.nr. 2359 (bron: ?)
- Op 03-02-1722 Claas Pietersz. (Wolff) op Zwaagdijk als getrowt met Maritje Jacobs, Jan Saal op Munnekij, Pieter Willemsz. op de Koepportswegh, Dirk Kraaneman alhier getrouwt met Antje Allarts, Jan Willesmz Moens op t Broekerhavents patje getrouwt met Maritje Allarts, Jacob Cornuijt, Jacob Lantman en Egbert Clock, coopluijden alhier, als voogden over de kinderen van Trijntje Allarts alhier overleden, Jan Clock, Allart Clock, Aefje Clock, Pieter Lambertsz van Bunnick als getrouwt met Reijnouwtje Clock, mede voor haar minderjarige zusters Ariaentje en Lijsbeth Clock, kinderen van Grietje Allarts, alsoo te samen enige erfgenamen van Teunisje Jacobs, bejaarde vrijster overleden op Keern. Dit volgens ONA Hoorn (not. J. Velthuizen) inv.nr. 2360 (bron: ?).

   8. m  Pieter (Pieter) Jacobsz SEVENHUIJS [13115].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   9. m  Willem (Willem) Jacobsz SEVENHUIJS [13116].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Otr. [4129] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is ? (?) ? [13117].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van ? (?) ? [13118] en ? (?) ? [13119].
   10. m  Aldert (Aldert) Jacobsz SEVENHUIJS [13120], houtzaagmolenaar.
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. <12-1692 te Hoorn (bron: ?), begr. ? te ?
Otr. [4130] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Reijnoutje (Reijnoutje) Simons ? [13121].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. <12-1692 te Hoorn (bron: ?), begr. ? te ?
Dr. van Simon (Simon) ? [13122] en ? (?) ? [13123].

9220    ? (?) SCHOLTEN [827] (code: 2^13+1028).
Otr. [15] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
9221    ? (?) ? [828] (code: 2^13+1029).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Godefridus (Geurt) SCHOLTEN (Gerardi) [1503] (code: 2^12+0514), geb. ? te ? (zie 4610).

9222    ? (?) SCHUURMANS [829] (code: 2^13+1030).
Otr. [288] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
9223    ? (?) ? [830] (code: 2^13+1031).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Georgiae (Jeurken) SCHUURMANS [1505] (code: 2^12+0515), geb. ? te ? (zie 4611).

9312    Huijbert (Huijbert) ? [6351] (code: 2^13+1120).
Otr. [2148] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
9313    ? (?) ? [6352] (code: 2^13+1121).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter (Pieter) Huijberts ? [6349] (code: 2^12+0560), geb. ±1635 te ? (zie 4656).

9314    Klaas (Klaas) ? [6353] (code: 2^13+1122).
Otr. [2149] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
9315    ? (?) ? [6354] (code: 2^13+1123).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lijsbeth (Lijsbeth) Klaas ? [6350] (code: 2^12+0561), geb. ±1636 te ? (zie 4657).

9316    Cornelis (Theunis) Adriaansz ? [6357] (code: 2^13+1124).
Geb. ±1610 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Adriaan (Adriaan) ? [6366] (code: 2^14+2248) (zie 18632) en ? (?) ? [6367] (code: 2^14+2249) (zie 18633).
Otr. [2151] ? te ? Tr. op 23-04-1636 te Berkhout (bron: ?), tr. kerk ? te ?
9317    Marijtje (Marijtje) Theunis ? [6358] (code: 2^13+1125).
Geb. ±1611 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Theunis (Theunis) ? [6369] (code: 2^14+2250) (zie 18634) en ? (?) ? [6370] (code: 2^14+2251) (zie 18635).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aafje (Aafje) Cornelis ? [6362].
Geb. >1636 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   2. m  Adriaan (Adriaan) Cornelisz ? [6363].
Geb. <1640 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   3. m  Theunis (Theunis) Cornelisz ? [6355] (code: 2^12+0562), geb. ±11-1641 te Bobbeldijk (zie 4658).
   4. v  Grietje (Grietje) Cornelis ? [6364].
Geb. ±04-1644 te ? (bron: ?), ged. (RK) op 08-04-1644 te Spierdijk (get.: Neeltje Cornelis) (bron: DTB Berkhout inv nr 12a). bron.
Overl. voor 1645 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
   5. v  Grietje (Grietje) Cornelis ? [6365].
Geb. ±10-1645 te ? (bron: ?), ged. (RK) op 06-10-1645 te Spierdijk (get.: Neeltje Cornelis) (bron: DTB Berkhout inv nr 12a). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?

Eerste blad   Vorig blad Blad 401 van 549 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad
 

Homepage |E-mail