Eerste blad   Vorig blad Blad 2 van 12 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad


IV.3    Jacob (Jacob) Jacobsz OOIJEVAAR [37] bron, kistenmaker, schepen.
Geb. ±1688 te ? Ged. ? te ?
Overl. ± 1761 te Nieuwe Niedorp (bron: DTB Nieuwe Niedorp inv nr ?), begr. ? te ?
Zn. van Jacob (Jacob) Jacobsz OOIJEVAAR [23] (zie III.1) en Trijntje (Trijntje) Simons ? (Jacobs) [235].
- In 1704 worden Jacob Jacobsz en zijn vrouw Maartje Jansz genoemd als lidmaat van de hervormde kerk (bron: DTB Nieuwe Niedorp inv nr ?)
- Op 06-04-1712 wordt hij of zijn vader Jacob Jacobsz Ooijevaar genoemd als een van de schuldeisers in een boedel verdeling. (bron: NOT Nieuwe Niedorp inv nr ?) transcriptie
- Op 18-09-1717 verkopen de 3 kinderen en erfgenamen van Jacob Ooijevaar een half akker zaadland aan Sijmon Pieters Sijphes. Verkopers zijn Trijn Jacobsz [Ooijevaar] vrouw van Jan Tijs Muller, Jacob Jacobsz Ooijevaar beide te Nieuwe Niedorp en Hillegond Jacobs Ooijevaar vrouw van Laurens Florisz Schagen schoolmeester te Graft. (bron: ORA Nieuwe Niedorp inv nr 5704 fol 12) transcriptie
- Op 04-04-1724 wordt Jacob Ooijevaar kistenmaker te Nieuwe Niedorp vermeld in het notarieel archief van Sijbekarsepel inv nr 4775/54
- Op 16-08-1724 wordt Jacob Ooijevaar van Nieuwe Niedorp vermeld in het notarieel archief van Sijbekarspel inv nr 4775/56
- Op 24-01-1729 verkoopt Adriaan Kistenaker te Winkel aan Jacob Oijevaar een elsenbos groot 3 geersen en 4 sneesen aan de Oosterwef bij de Langereis voor f100,=. Dit volgens ORA nieuwe niedorp nr 5704 folio na 125 (bron: ?)
- Op 24-01-1729 kwijtscheldingsbreef wegens de verkoop van Adriaan Kistemaker uit Winkel aan Jacob Oijevaar te Nieuwe Niedorp (bron: ORA Winkel inv nr 5633 fol 336f) transcriptie
- In 1733 vermeld in het verpondingsregister van Nieuwe Niedorp wegens de verhuur van land aan de hoogzijde van Nieuwe Niedorp naast Jan Thijs Mulders weduwe aan Lijsbet Jacobs en een eigen bezit aan de Laagzijde van Nieuwe Niedorp (bron: ? inv nr ? ) bron
- Op 16-01-1733 wordt Jacob Ooijevaar van het vroedschap te Nieuwe Niedorp vermeld in het notarieel archief van Nieuwe Niedorp inv nr 4076/8
- Op 04-04-1735 wordt Jacob Ooijevaar vermeld in het notarieel archief van Nieuwe Niedorp inv nr 2011/6
- rond 1730/40 verkoopt de weduwe van Jan Thijsz Mullers het huis en erf gelegen op de hoge zijde de kieftenburchts erf ten westen voor f 26,= aan Jacob Jacobsz Oijevaar. Dit volgens ORA nieuwe niedorp nr 5704(bron: ?)
- Op 10-05-1737 verkoopt Hendrik Jansz Heeman aan Jacob Jacobsz Ooijevaar uit Nieuwe Niedorp een oud vervallen huisje en hoftstede (bron: ?)
- Op 14-05-1739 weer vermeld in het oude vervallen huisje (bron: ?)
- Op 06-01-1740 misluikte verkoop van een huis door Jacob Ooijevaar tegenwoordig te Nieuwe Niedorp (bron:?)
- Op 24-02-1740 verkoopt hij wel het huis aan Pieter Dirksz Bursemius van de ringdijk van Heerhugowaard (bron: ?)
- 1742 i.v.m. voorgaande huis van de weduwe van Jan Thijs Mullers familie geld NA nieuwe niedorp L88 (bron: ?)
- Op 08-12-1746 verkoopt Jacob Jacobsz Oijevaar aan Willem Lakeman verpondingsgaarder alhier een leeg erf belend Thijs Jacobsz ten oosten en de koper ten westen voor f 50,-. Dit volgens ORA nieuwe niedorp nr 5705 folio 53 (bron: ?)
- Op 26-01-1762 verkopen de erfgenamen van Jacob Oijevaar en Antje Pieters aan Pieter Jansz Bijpost een huis, erf en tuin met Klaas Pietersz Bakker ten Westen en Cornelis de Wit ten Oosten. Dit volgens ORA nieuwe niedorp nr 5705 folio 219 (bron: ?)
- Op 26-01-1762 verkopen de erfgenamen van Jacob Oijevaar en Antje Pieters aan Cornelis de Wit de Boomgaard. Dit volgens ORA nieuwe niedorp nr 5705 folio 220 (bron: ?)
- Op 26-01-1762 verkopen de erfgenamen van Jacob Oijevaar en Antje Pieters ook nog 3 geersen en 4 sneesen voor f115,= van 't bosch in de Oosterpolder beoosten aan de Oosterwijsenderweg. Dit volgens ORA nieuwe niedorp nr 5705 folio 220 (bron: ?)
- Op 30-__-____ verkopen de erfgenamen van Jacob Ooijevaar een boomgaard (bron: ORA Winkel inv nr 3 fol e) transcriptie
- Het huis, erf en deze boomgaard wordt opnieuw genoemd in 1836 met de benaming de Ooijevaar belend Simon de Jongh ten Oosten en Cornelis Enigenburg ten westen. Kadasternr D341,342. Dit volgens NA nieuwe niedorp nr 3946 akte 2890 (bron: ?)
- Ook het bosje wordt later het Ooievaarsbos genoemd net al de oosterweg de bijnaam ooievaarweg had.

Otr. (1) [12] op 30-12-1712 te Nieuwe Niedorp (bron: DTB Nieuwe Niedorp inv nr 6), tr. op 15-01-1713 te Nieuwe Niedorp (bron: DTB Nieuwe Niedorp inv nr 4). bron, tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Lijsbeth (Lijsbeth) Sijmons de JONG [38].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Sijmon (Sijmon) de JONG [245] en ? (?) ? [246].
Otr. (2) [13] op 15-01-1716 te den Helder / 25-01-1716 Nieuwe Niedorp (bron: DTB den Helder inv nr 15 / Nieuwe Niedorp inv nr 6). bron getuigen is o.a. de broer van de bruid Claas Pietersz Castricum, tr. op 09-02-1716 te Nieuwe Niedorp (bron: DTB Nieuwe Niedrop inv nr 4). bron, tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Aaltje (Antje) Pieters CASTRICUM [39].
Geb. ? te verm. den Helder (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. voor 1761 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
Dr. van Pieter (Pieter) CASTRICUM [247] en ? (?) ? [248].
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Maartje (Maartje) Jacobs OOIJEVAAR [33] bron.
Geb. ±11-1716 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 15-11-1716 te Nieuwe Niedorp (bron: DTB Nieuwe Niedorp inv nr 1). bron.
Overl. ± 1720 te Nieuwe Niedorp (bron: DTB Nieuwe Niedorp inv nr 16). Aangegeven op 15-03-1720 door Jacob Ooijevaar, begr. ? te ?
   2. m  Pieter (Pieter) Jacobsz OOIJEVAAR [46], geb. ±01-1718 te ? (zie V.12).
   3. v  Maartje (Maartje) Jacobs OOIJEVAAR [51], geb. ±03-1720 te ? (zie V.16).
   4. m  Heertje (Heertje) Jacobsz OOIJEVAAR [40] bron.
Geb. ±06-1723 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 27-06-1723 te Nieuwe Niedorp (bron: DTB Nieuwe Niedorp inv nr 1). bron.
Overl. voor 1732 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
   5. v  Trijntje (Trijntje) Jacobs OOIJEVAAR [41] bron.
Geb. ±04-1724 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 16-04-1724 te Nieuwe Niedorp (bron: DTB Nieuwe Niedorp inv nr 1). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   6. v  Aagtje (Aagtje) Jacobs OOIJEVAAR [42] bron.
Geb. ±04-1724 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 16-04-1724 te Nieuwe Niedorp (bron: DTB Nieuwe Niedorp inv nr 1). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   7. v  Trijntje (Trijntje) Jacobs OOIJEVAAR [43] bron.
Geb. ±01-1727 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 26-01-1727 te Nieuwe Niedorp (bron: DTB Nieuwe Niedorp inv nr 1). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   8. v  Eeltje (Eeltje) Jacobs OOIJEVAAR [44] bron.
Geb. ±03-1729 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 06-03-1729 te Nieuwe Niedorp (bron: DTB Nieuwe Niedorp inv nr 1). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   9. v  Hillegontje (Hillegond) Jacobs OOIJEVAAR [45] bron.
Geb. ±12-1730 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 13-12-1730 te Nieuwe Niedorp (bron: DTB Nieuwe Niedorp inv nr 1). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   10. m  Heertje (Heertje) Jacobsz OOIJEVAAR [548] bron.
Geb. ±04-1732 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 13-04-1732 te Nieuwe Niedorp (bron: DTB Nieuwe Niedorp inv nr 1). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?

V.12    Pieter (Pieter) Jacobsz OOIJEVAAR [46] bron, schoolmeester.
Geb. ±01-1718 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 30-01-1718 te Nieuwe Niedorp (bron: DTB Nieuwe Niedorp inv nr 1). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Jacob (Jacob) Jacobsz OOIJEVAAR [37] (zie IV.3) en Aaltje (Antje) Pieters CASTRICUM [39].
- In 1732 wordt Pieter Ooijevaar vermeld als schoolmeester te Barsingerhorn / Kolhorn
-Op 24-03-1724 ontvangt Pieter Jacobsz Ooijevaar namens zijn vrouw Dieuwertje Dirks Dux de eindafrekening van de weesmeesteren van zijn vrouw. (bron: ORA Barsingerhorn inv nr 5828 fol ?) transcriptie
- In de personele quotisatie van 1742 wordt Pr Ooijevaar vermeld als schoolmeester en boer te Barsingerhorn / Kolhorn.
- Ook in de lijst van weerbare mannen te Barsingerhorn / Kolhorn van 1747 wordt een Pieter Ooijevaar genoemd
- Op 23-04-1749 koopt Pieter Ooijevaar te Kolhorn een weiland van Guurtje Dirks Duks te Kolhorn. Het weiland ligt aan de Westfriese Zeedijk in de Braakpolder onder Winkel belent Jacob Sijmons de Waal ten Noorden en Jan Liefhebber ten zuiden. Dit kost hem gedurende tien jaar f50,- gulden exclusief belasting. (bron: ORA Winkel inv nr 3 fol a) transcriptie
- Op 11-05-1756 verkoopt Pieter Oijevaar een stuk zaadland Kolhorn (bron: ORA Winkel inv nr 3 fol c) transcriptie

Otr. (1) [155] ? te ? Tr. rond 1741 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Dieuwertje (Dieuwertje) Dirks DUX [755].
Geb. ±02-1716 te Kolhorn (bron: ?), ged. (NG) op 06-02-1716 te Kolhorn (bron: DTB Barsingerhorn inv nr 5). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Dirk (Dirk) Fransz DUX [756] en Trijntje (Trijntje) Pieters BAKKER [757].
- compareerde voor ons Gerrit Barentsz Backer en PieterCornelis Han weesmeesteren der Stede Barsingerhorn, Den eersame Pieter Cornelisz Backer in huwelijck hebbende Maartje Dircx Ducx, ende eerbare Guurtje Dircx Ducx beijde wonende op Colhorn ijder voor 1/3 part erfgenaam van wijlen haar vader en moeder Dirck Fransz Ducx en Trijntje Pieters beijde op Colhorn gewoond hebbende en overleden. dewelke verclaarden dat sij comparanten na het overlijden van gemelde hun ouders, niet tegenstaande sij diestijdts minderjarig waren den staat des boedels haar wel kennelijk isgeweest soo door de gemaakte inventaris als anders, en ook benevens Adriaen Luijtjes en Dirck Pietersz Jongebien der selver wettige voogden de administratie en beheeringe hebben gehad en gevolgelijk kennelijk den staat en toestand des boedels tot haar meerderjarigheijt en selfs tot op heden toe. Om welke voorseijde redenen sij comparanten bij desen verclaren genoegen te nemen met de pantwaarde van administratie bij gemelde voogden gehad en gedaan; en nadien sij heden met de opgemelde voogden hebbende geprocedeert tot schijftinge, scheijdinge en deelinge van de voren gemelde boedel en nalatenschap ingevolge de acte van scheijdinge daar van gedaan maken soo verclaarden sij comparanten als nog te renuntierenvan het eijschen van reekening ofte doen van herreekeninge, bedankende mitsdien de voornoemde haar voogden, voor goede en getrouwe administratie, haar onstaande van hare voogdije en van alle 't gunt sij haarals voogden soude kunnen afvorderen ofte lastigh omvalle; direct ofte indirect, renuntierende mitsdien van alle beneficien desen contrarierende onder verband en submissie als na regten tot Barsingerhorn dato als boven in oirconde bij weesmeesteren geafprobeert bij haar en de comparanten getekent Gert Barentsz, Pieter Cornelisz Han, Guertje Dircks, Pieter Korneelijsen Baecker, Adr Luijtesen . Dit volgens weeskamer ORA Barsingerhorn inv nr 5828 fol x (bron: ?).
Otr. (2) [14] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Trijntje (Trijntje) Jans GROOT [47].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Jan (Jan) Cornelisz GROOT [251] en Anna (Anna) Jacobs ? [252].
- Op 19-12-1758 vekoopt Trijntje Jansz Groot weduwe van Pieter Oijevaar een stuk weiland in Kolhorn (bron: ORA Winkel inv nr 3 fol d) transcriptie
- Op 30-11-1762 worden Maarten Adriaansz Maartensz uit Kolhorn weduwnaar van Maartje Jacobsz Ooijevaar en Trijntje Jans Groot weduwe van Pieter Jacobsz Ooijevaar ieder voor de helft genoemd als erfgenamen van hun moeder Antje Pieters weduwe van Jacob Ooijevaar van Nieuwe Niedorp. Ze verkopen een boomgaaard aan Pieter Jansz Stromer. Verwijzing naar voogdij akte van 28-10-1757 te Kolhorn voor Jan van der Beets en een rechtelijke ate van 25-01-1762. (bron: ORA Winkel inv nr 5635 fol 12) transcriptie

Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Jacob (Jacob) Pietersz OOIJEVAAR [48] bron.
Geb. ±05-1748 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 15-05-1748 te Kolhorn (bron: DTB Barsingerhorn inv nr 6).
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   2. v  Antje (Antje) Pieters OOIJEVAAR [49] bron.
Geb. ±07-1750 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 26-07-1750 te Kolhorn (bron: DTB Barsingerhorn inv nr 6).
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   3. m  Jan (Jan) Pietersz OOIJEVAAR (Oijevaar) [50], geb. ±03-1756 te ? (zie VI.3).

VI.3    Jan (Jan) Pietersz OOIJEVAAR (Oijevaar) [50] bron.
Geb. ±03-1756 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 14-03-1756 te Kolhorn (bron: DTB Barsingerhorn inv nr 6).
Overl. op 16-01-1800 te Schagen (bron: Schagen inv nr 19 + 540 + advertentie). Aangegeven op 20-01-1800 door Gerrit Boon 3de clasis f6,- bron bron bron bron, begr. ? te ?
Zn. van Pieter (Pieter) Jacobsz OOIJEVAAR [46] (zie V.12) en Trijntje (Trijntje) Jans GROOT [47].
Lidmaten hervormde gemeente Schagen 14-03-1796 J. Ojevaar x Aagje Sentis van Colhorn (bron: DTB Schagen inv nr 7)
- Op 10-02-1797 koopt Jan Ojevaar op de Loot te Schagen 2 huisen en erf van Pieter Meijer uit Zaandam. (bron 40ste penning schagen) bron
- Op 08-02-1798 verkoopt Jan Ojevaar met Willem Roggeveen beide als diacen van respectievelijk de gereformeerde kerk en de waterlandse mennoieten gemeente een uijs en erf te schagen aan de burgemeester Cornelis Breeland Enstreelge[?] Slooff beide te Winkel en Hendrik Spaan te Barsingerhorn. (bron 40ste penning schagen) bron
- Op 19-02-1798 koopt Jan Ojevaar en Jan Schoon een half huis en erf uit een publieke veiling (bron 40ste penning schagen) bron.

Otr. [7] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Aagje Jans (Aagje) SPEK (Sentis Sentes) [24].
Geb. ±12-1756 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 19-12-1756 te Kolhorn (bron: ? (ALKMAAR)).
Overl. ±03-1807 te ? (bron: ?). Aangegeven op 07-03-1807 door Cornelis Bosman zijnde 50 jaar en weduwe van Jan Oijevaar naletende 3 kinderen. bron, begr. ? te ?
Dr. van Jan (Jan) Cornelisz SPEK (Sentis) [103] en Trijntje (Trijntje) Klaas KAAT [104].
- Aagje Jans Spek/Sentis heeft op 1-2-1800 bij notaris Gualtherus Mattheus in Schagen en testament op laten maken. Op 15-3-1807 wordt er opnieuw een testament opgemaakt door notaris A.Denijs in Schagen. Hierin worden alle levende nazaten van haar grootouders en hun familie relatie beschreven. Na Schagen inv nr 4719-76
- Op 11-04-1801 notariele akte van Aagje Jans Sentis weduwe van Jan Ooijevaar wegens de financiele afhandeling van de koop van een huis en grond in Barsingerhorn (bron: ONA Hoorn inv nr 2691 fol 20) transcriptie

Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje (Trijntje) Jans OOIJEVAAR [18], geb. ±11-1778 te Kolhorn (zie VII.2).
   2. v  Antje (Antje) Jans OOIJEVAAR (Oijevaar) [17] bron.
Geb. ±09-1780 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 17-09-1780 te Kolhorn (bron: DTB Barsingerhorn inv nr 7). bron.
Overl. op 06-08-1870 te Bergen (bron: ? (GENLIAS)), begr. ? te ?
Otr. [88] ? te ? Tr. op 26-01-1830 te Maasbree (bron: ?). bron, tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Jan (Jan) Matthijsz CARLEIJ [5], cultivator.
Geb. ±12-1775 te Schin op Geul (bron: ?), ged. (?) op 19-12-1775 te Schin op Geul (bron: ?). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Matthijs (Matthijs) CARLEIJ [224] en Maria Gertruij Maria Gertruij MULDERS [225].
Jan Mathijs Carleij is weduwnaar:
Otr.[89] op ? te ?, tr. op 17-08-1812 te Maasbree (bron: ? (GENLIAS)), tr.kerk op ? te ?
met Ida (Ida) LINSSEN [226]
geb. op ±1776 te Blerijck (bron: ?), ged. op ? te ?.
overl. op 08-07-1815 te ? (bron: ?) bron, begr. op ? te ?.
dv: Leonard (Leonard) LINSSEN [227] en Marie Catharina (Marie Catharina) HOUBA [228]
uit dit huwelijk Anna Gertrudis, Maria Gertrudis Antoinetta.

   3. v  Catharina (Kaatje) Jans OOIJEVAAR [16] bron.
Geb. ±11-1783 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 23-11-1783 te Kolhorn (bron: DTB Barsingerhorn inv nr 7).
Overl. ±04-1806 te ? (bron: ?). Aangegeven op 06-04-1806 door Cornelis Bosman zijnde 23 jaar en ongehuwd, begr. ? te ?
   4. v  Jannetje (Jannetje) Jans OOIJEVAAR [19] bron.
Geb. ±03-1786 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 26-03-1786 te Kolhorn (bron: DTB Barsingerhorn inv nr 7).
Overl. voor 1807 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
   5. m  Pieter (Pieter) Jansz OOIJEVAAR (Oijevaar) [1], geb. op 18-03-1789 te Nieuwe Niedorp (zie VII.7).
   6. m  Jan (Jan) Jansz OOIJEVAAR [20] bron, zilversmit.
Geb. ±11-1790 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 14-11-1790 te Kolhorn (bron: DTB Barsingerhorn inv nr 7).
Overl. op 17-03-1821 te Schagen (bron: BS Schagen). Aangegeven door zijn broer Pieter Oijevaar (32) dienaar van de politie. Begr. ? te ?
   7. v  Elisabeth (Elisabeth) Jans OOIJEVAAR [21] bron.
Geb. ±05-1792 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 17-05-1792 te Kolhorn (bron: DTB Barsingerhorn inv nr 7).
Overl. ±02-1807 te Schagen (bron: DTB Schagen inv nr 19 + 450). Aangegeven op 01-02-1797 f6,- bron bron, begr. ? te ?
   8. v  Aaltje (Aaltje) Jans OOIJEVAAR [22] bron.
Geb. op 06-12-1793 te Kolhorn (bron: DTB Barsingerhorn inv nr 8), ged. (NG) op 08-12-1793 te Kolhorn (get.: Lijsbeth Jans Groot) (bron: DTB Barsingerhorn inv nr 8).
Overl. voor 1807 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
   9. m  Jacob (Jacob) Jansz OOIJEVAAR [562] bron.
Geb. op 30-08-1795 te Schagen (bron: DTB Schagen inv nr 4). bron, ged. (NG) op 30-08-1795 te Schagen (get.: Maartje Broer) (bron: DTB Schagen inv nr 4). bron.
Overl. ±09-1795 te Schagen (bron: DTB Schagen inv nr 19 + 540). Aangegeven op 18-09-1795 f6,- bron bron, begr. ? te ?


Eerste blad   Vorig blad Blad 2 van 12 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad
 

Homepage |E-mail