>>aangepast op 14-7-2018<< Blad 1 van 12 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad


I.1    Maarten (Maarten) Jansz OOIJEVAAR [207] bron, schipper.
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. 1685 te Venhuizen (bron: DTB Venhuizen inv nr ?), begr. ? te ?
Zn. van Jan (Jan) OOIJEVAAR [316] en ? (?) ? [317].
- In 1660 worden Maarten Jansz en Anna Harcks in het lidmaten boek vermeld als wonende bij de kerk (bron: DTB Venhuizen inv nr 3)
- In 1671 worden Maarten Jansz en Anna Harcks in het lidmaten boek vermeld als wonende in ´t Wijver (bron: DTB Venhuizen inv nr 3)
- Op 29-10-1671 vermelding in Sont register met als lading hennep, rogge, en huiden op reis van Kalingrad naar Amsterdam (bron: Sont film 133 img 197) bron
- Op 17-03-1676 wordt Maarten Jansz Ooijevaar vermeld als schipper te Venhuizen varend op het schip de Oijevaar in het notarieel archief inv nr 2180
- Op 31-03-1679 vermelding in Sont register met balast eikenhout op reis van Amsterdam naar Kalingrad (bron: Sont film 140 img 12) bron
- Op 05-05-1679 vermelding in Sont register met als lading geklooft eikenhout op reis van Kalingrad naar Amsterdam (bron: Sont film 140 img 66) bron
- Op 03-06-1679 wordt Maarten Jansz Ooijevaar vermeld in een akte waarin hij opkomt voor Philip voor Velden volgens notarieel archief inv nr 2181
- Op 20-09-1679 vermelding in Sont register met als lading huiden, rogge en gedroogde huiden op reis van Kalingrad naar Amsterdam (bron: Sont film 140 img 115) bron
- Tussen 1681 en 1685 wordt hij vermeld als schipper die voer naar het Oostzeegebied en Frankrijk.
- Op 12-08-1680 vermelding in Sont register met als lading tarwe, rogge, potas, staal, was, vld[?] en hout uit pruisen op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 144 img 9) bron
- Op 23-07-1681 vermelding in Sont register met als lading geklooft eikenhout op reis van Kalingrad naar Amsterdam (bron: Sont film 142 img 133) bron
- Op 21-01-1682 bevrachtingscontract te Amsterdam tussen Maarten Jansz Oijevaar schipper van Venhuizen met zijn schip de Ooijevaar en David de Bane koopman te Amsterdam. Hij gaat met zijn schip zout vervoeren vanaf Bourgneuf Frankrijk naar Riga (bron: ONA Amsterdam inv nr 130-087-574 fol 115139) transcriptie
- Op 07-04-1682 vermelding in Sont register met zout op reis van le Pouliquen naar Riga (bron: Sont film 143 img 484) bron
- Op 16-04-1682 wordt Maarten Jansz Ooijevaar vermeld als schipper te Venhuizen in het notarieel archief inv nr 1158/41
- Op 23-06-1682 vermelding in Sont register met hennip, gerst[?], rogge, hennepzaad[?], geklooft eikenhoud en vlechten vlas op reis van Riga naar Amsterdam (bron: Sont film 143 img 276) bron
- Op 22-10-1682 vermelding in Sont register met als lading zout op reis van Seudre naar Gdansk (bron: Sont film 144 img 9) bron
- Op 12-04-1683 vermelding in Sont register met als lading was, rogge, garen, huiden en weedas op reis van kallingrad naar Amsterdam (bron: Sont film 145 img 32) bron
- Op 10-06-1683 koopt Maarten Jansz Ooijevaar uit Venhuizen een huis. Dit volgens ORA Venhuizen (bron: ?)
- Op 14-06-1683 vermelding in Sont register met als lading rogge en gerst[?] op reis van Tallinn naar Amsterdam (bron: Sont film 146 img 109) bron
- Op 04-09-1683 vermelding in Sont register met als lading zout op reis van Seudre naar Gdansk (bron: Sont film 145 img 362) bron
- Op 22-09-1684 vermelding in Sont register met als lading zout op reis van Oldersum naar Gdansk (bron: Sont film 146 img 148) bron
- Op 11-04-1685 vermelding in Sont register met balast op reis van Venhuizen naar Vyborg (bron: Sont film 147 img 309) bron
- Op 02-10-1685 vermelding in Sont register met zout op reis van Seudre naar Szczecin (bron: Sont film 148 img 192) bron
- In 1685 wordt het schip de Ooijevaar van schipper Maarten Jansz Ooijevaar als verloren opgegeven
- In 1698 worden Anna Harcks en Jan Maartensz in het lidmaten boek vermeld als wonende bij de westerkerk (bron: DTB Venhuizen inv nr 3)
- In 1707 worden Anna Harcks en Jan Maartensz in het lidmaten boek vermeld als wonende bij de kerk 42 (bron: DTB Venhuizen inv nr 3)
- Op 09-06-16?? wordt in een overeenkomst tussen Paules Oostwouder en Klaas Oostwouder een aandeel van 1/3 part ten bedrage van 331-6-0 in een schip de Oijevaar genoemt. Wellicht Maarten Jansz Ooijevaar (tak 1) of anders Pieter Dirksz Ooijevaar zijn schip (tak 4) . Dit volgens het notarieel archief Medemblik inv nr 3214.

Otr. [75] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Anna (Anna) Harckes ? [212].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Harcke (Harcke) ? [318] en ? (?) ? [319].
- Op 08-08-1689 akte in verband met vrij kopen door Assevado van Herke Maartensz Oijevaar te Algiers. Hierin worden zijn zwager Herke Pieters Swabber, broer Jan Maartensz Ooijevaar en moeder Anna Herkes weduwe van `Maarten Jansz Ooijevaar genoemd. (bron: ONA Hoorn inv nr 2229 fol 64) transcriptie
- Op 12-06-1690 akte in verband met vrij kopen door Assevado van Herke Maartensz Oijevaar te Algiers. Hierin worden Herke Pieters Swabber, broer Jan Maartensz Ooijevaar en moeder Anna Herkes weduwe van Maarten Jansz Ooijevaar genoemd. (bron: ONA Hoorn inv nr 2229 fol 164) transcriptie
- Op 26-12-1698 wordt Anna Ooijevaars genoemd "Venhuizen bij de kerk ten westen van Anna Oijevaars". Dit volgens ORA Venhuizen (bron: ?)
- Op 25-07-1713 worden schipper Herke Maartensz Ooijevaar, Mecke Jacobsz man van Anna Maartens en Trijn Maartensz genoemd wegens de boedelscheiding van hun moeder Anna Herks. Dit volgens ORA Venhuizen (bron: ?)
- Op 12-02-1716 worden genoemd schipper Herk Maartensz Ooijevaar en Meck Jacobs man van Anna Maartens Ooijevaar beide te Venhuizen als erfgenamen van wijlen Anna Herkes Ooijevaar. Mede namens Trijn Maartens Ooijvaar. Dit in verband met de verkoop van een huis bij de kerk. Dit volgens ORA Venhuizen (bron: ?)

Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan (Jan) Maartensz OOIJEVAAR [208] bron, schipper.
Geb. ±05-1656 te ? Ged. (NG) op 25-05-1656 te Venhuizen (bron: DTB Venhuizen inv nr 1). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Schipper op de "Ooievaar" (een fluit met ongeveer 13 bemanningsleden).
- Tussen 1681 en 1708 wordt hij vermeld als schipper die voer naar het Oostzeegebied, Frankrijk en Portugal.
- Op 03-08-1682 vermelding in Sont register met huiden, rogge, boekweit, was, gierst en vlees[?] op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 145 img 311) bron
- Op 28-11-1682 vermelding in Sont register met weedas, huiden en rogge op reis van Baltiysk naar Amsterdam (bron: Sont film 143 img 355) bron
- Op 02-05-1683 vermelding in Sont register met tarwe, rogge en weedas reis van Kalingrad naar Amsterdam (bron: Sont film 145 img 311) bron
- Op 14-08-1683 vermelding in Sont register met zout reis van Seudre naar Riga (bron: Sont film 144 img 434) bron
- Op 26-12-1683 wordt mogelijk zijn belijdenis vermeld als Jan Maartsz zoon
van Maarten Jansz (bron: DTB Venhuizen inv nr 3)
- Op 23-09-1684 vermelding in Sont register met zout op reis van Seudre naar Szczecin (bron: Sont film 146 img 498) bron
- Op 29-11-1684 vermelding in Sont register met suiker wol, weedas, gekloofd eikenhout en duigen op reis van Szczecin naar Amsterdam (bron: Sont film 146 img 498) bron
- Op 27-04-1685 vermelding in Sont register met zout op reis van Oleron naar Gdansk (bron: Sont film 147 img 320) bron
- Op 28-07-1685 vermelding in Sont register met hout, zweedse goederen en rogge op reis van Riga naar Amsterdam (bron: Sont film 148 img 259) bron
- Op 13-11-1685 vermelding in Sont register met wol, rogge, schapenvacht, gerst ? en huiden op reis van Szczecin naar Amsterdam (bron: Sont film 147 img 505) bron
- Op 18-05-1686 vermelding in Sont register met zout op reis van Seudre naar Gdansk (bron: Sont film 145 img 423) bron
- Op 29-07-1686 vermelding in Sont register met frans hout, hollands hout, eiken planken en vlas[?] op reis van Riga naar Amsterdam (bron: Sont film 145 img 311) bron
- Op 02-10-1686 vermelding in Sont register met ballast op reis van Venhuizen naar Gdansk (bron: Sont film 149 img 100) bron
- Op 10-05-1687 vermelding in Sont register met tarwe, rogge, boekweit en gierst op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 150 img 456) bron
- Op 19-09-1687 vermelding in Sont register met zout op reis van Seudre naar Szczecin (bron: Sont film 150 img 423) bron
- Op 04-11-1687 vermelding in Sont register met tarwe, rogge, gerst[?], wol en schapenvel reis van Wolgast naar Amsterdam (bron: Sont film 151 img 329) bron
- Op 13-07-1688 vermeld in de "Opregte Haerlemsche Courant" 11 dagen na het passen van de Sont (bron: Opregte Haerlemsche Courant) bron
- Op 19-11-1688 vermelding in Sont register met wagemschot, ? hout en ossen ? reis van Riga naar Amsterdam (bron: Sont film 152 img 256) bron
- Op 08-08-1689 akte in verband met vrij kopen door Assevado van Herke Maartensz Oijevaar te Algiers. Hierin worden zijn zwager Herke Pieters Swabber, broer Jan Maartensz Ooijevaar en moeder Anna Herkes weduwe van Maarten Jansz Ooijevaar genoemd. (bron: ONA Hoorn inv nr 2229 fol 64) transcriptie
- Op 12-06-1690 akte in verband met vrij kopen door Assevado van Herke Maartensz Oijevaar te Algiers. Hierin worden Herke Pieters Swabber, broer Jan Maartensz Ooijevaar en moeder Anna Herkes weduwe van Maarten Jansz Ooijevaar genoemd. (bron: ONA Hoorn inv nr 2229 fol 164) transcriptie
- Op 26-10-1690 wordt de 34 jarige Jan Maartensz Oijevaar te Venhuijzen genoemd als een van de schippers op de Jonge Oijevaar. Hij voer op dit schip op verzoek van Jan Jansz Stalling. De akte is opgesteld in verband met de beloning aan de matrosen voor een trip naar St Ubal (Setubal Portugal). Gezien de lange reis krijgt ieder een vierden paart (verm. Part) van hetgeen zij op een lijse (lijst) hadde bedongen. (bron: DTB Hoorn inv 2229 fol 193) transcriptie
- Op 31-05-1693 vermelding in Sont register met tarwe ? en rogge op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 158 img 182) bron
- Op 20-09-1693 vermelding in Sont register met balast op reis van Amsterdam naar Gdansk (bron: Sont film 158 img 139) bron
- Op 06-11-1693 vermelding in Sont register met huiden, rogge, weedas, veren, was, staal, erwten en kramerij op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 157 img 452) bron
- Op 09-09-1694 vermelding in Sont register met balast op reis van Amsterdam naar Riga (bron: Sont film 159 img 298) bron
- Op 09-11-1694 vermelding in Sont register met rogge, hennep, hennepzaad, lijnzaad en geklooft eikenhout balast op reis van Riga naar Amsterdam (bron: Sont film 159 img 74) bron
- Op 08-04-1695 wordt Jan Maartensz Ooijevaar vermeld als schipper te Venhuizen in het notarieel archief inv nr 1206/30
- Op 10-06-1695 wordt hij genoemd als getuigen. Dit volgens inv nr 2336 fol 167 (bron: ?)
- Op 06-08-1695 vermelding in Sont register met ballastop reis van Amsterdam naar Riga (bron: Sont film 160 img 43) bron
- Op 16-09-1695 vermelding in Sont register met rogge, hennep, zweedse ?? en gekloofd eienhout op reis van Riga naar Amsterdam (bron: Sont film 160 img 352) bron
- Op 09-10-1696 vermelding in Sont register met ballast op reis van Amsterdam naar Gdansk (bron: Sont film 161 img 74) bron
- Op 30-11-1696 vermelding in Sont register met huiden, rogge en veren / veerpennen op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 161 img 315) bron
- Op 07-12-1697 wordt de 41 jarige Jan Maartensz Oijevaar genoemd in ONA Hoorn inv nr 2232 fiche 5. De voorgaande aktes hebben mogelijk ook betrekking op hem of zijn schip (bron: ?)
- Op 12-04-1698 vermelding in Sont register met ballast op reis van Amsterdam naar Gdansk (bron: Sont film 162 img 426) bron
- Op 27-07-1698 vermelding in Sont register met geklooft eikenhout en gerst ? op reis van Amsterdam naar Riga (bron: Sont film 162 img 517) bron
- Op 31-10-1698 vermelding in Sont register met zout op reis van Amsterdam naar Riga (bron: Sont film 163 img 244) bron
- In 1698 worden Anna Harcks en Jan Maartensz in het lidmaten boek vermeld als wonende bij de westerkerk (bron: DTB Venhuizen inv nr 3)
- Op 29-06-1699 vermelding in Sont register met rogge, tarwe, lijnzaad, erwten en garen van Kalingrad naar Amsterdam (bron: Sont film 164 img 209) bron
- Op 13-11-1699 vermelding in Sont register met zout op reis van Seudre naar Gdansk (bron: Sont film 164 img 177) bron
- Op 24-12-1699 wordt het schip "de Oijevaar"met schipper Jan Maartensz Ooijevaar genoemd in ONA Hoorn inv nr 2283 chiche 6 (bron: ?)
- Op 05-09-1700 vermelding in Sont register met rogge op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 168 img 368) bron
- Op 29-07-1703 vermelding van schip d Oijevaar daar schipper op is geweest Jan Maartsz Oijevaar. Dit volgens inv nr 2340 ook op 29/30 juni al vermeldingen (bron: ?)
- In 1703 wordt het schip de Ooijevaar van Jan Maartensz Ooijevaar uit Venhuizen aangehouden door Franse of Zweedse oorlogs of kaperschepen. (bron: ?)
- Op 10-03-1704 vermelding in Sont register met reis van Amsterdam naar de Oostzee (bron: Sont film 168 img 368) bron
- Op 10-05-1704 vermelding in Sont register met rogge ? op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 168 img 403) bron
- Op 16-11-1704 vermelding in Sont register met huiden, rogge, weedas, veren en wol op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 168 img 435) bron
- Op 26-06-1705 vermelding in Sont register met ballast op reis van Amsterdam naar de Baltische zee (bron: Sont film 169 img 344) bron
- Op 01-10-1705 vermelding in Sont register met rogge, tarwe en weedas op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 169 img 384) bron
- Op 13-05-1706 passeert hij het Sont met ballast. Hij is vertrokken uit Amsterdam en onderweg naar Gdansk (bron: Sonttolregister 170) bron
- Op 24-09-1706 vermelding in Sont register met tarwe en rogge op reis van Gdansk naar Amsterdam naar (bron: Sont film 161 img 74) bron
- In 1707 worden Anna Harcks en Jan Maartensz in het lidmaten boek vermeld als wonende bij de kerk 42 (bron: DTB Venhuizen inv nr 3)
- Op 21-06-1707 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Seudre en onderweg naar Gdansk met een lading zout (bron: Sonttolregister 171 img 227) bron
- Op 13-10-1707 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Liepaia en onderweg naar Amsterdam met een lading lijzaad en rogge (bron: Sonttolregister 171 img 227) bron
- Op 16-05-1708 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Brouage en onderweg naar Gdansk met een lading zout (bron: Sonttolregister 172 img 188) bron
- Op 06-07-1708 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Gdansk en onderweg naar Amsterdam met een lading rogge, tarwe en weedas (as van de wede, een plant die donkerblauwe verf leverde) (bron: Sonttolregister 172 img 217) bron
- Op 04-10-1708 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Amsterdam en onderweg naar Gdansk met een lading ballast (bron: Sonttolregister 172 img 200) bron
- Op 09-11-1708 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Gdansk en onderweg naar Amsterdam met een lading tarwe rogge en weedas(bron: Sonttolregister 215) bron
- Op 15-05-1710 wordt gemeld dat het de Oijevaar met schipper Jan Buijtendijk is vergaan "gebleven op de kust van Berck". Dit volgens ONA Hoorn 2289 fiche 11 (bron: ?)
- Op 05-10-1715 verklaart Klaas Twisk, meesterscheepstimmerman, ofte grootschepenmaker te Hoorn dat op zijn werf in 1693 is gebouwd het fluitschip "de Oijevaar" etc etc. Compleet met maten. Schipper was Jan (Maartensz) Oijevaar. Dit volgens ONA Hoorn 2292 fiche 4 (bron: ?).

   2. v  Anna (Anna) Maartens OOIJEVAAR [215] bron.
Geb. ±03-1658 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 03-03-1658 te Venhuizen (bron: DTB Venhuizen inv nr 1). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Op 25-07-1713 worden schipper Herke Maartensz Ooijevaar, Mecke Jacobsz man van Anna Maartens en Trijn Maartensz genoemd wegens de boedelscheiding van hun moeder Anna Herks. Dit volgens ORA Venhuizen (bron: ?)
- Op 12-02-1716 worden genoemd schipper Herk Maartensz Ooijevaar en Meck Jacobs man van Anna Maartens Ooijevaar beide te Venhuizen als erfgenamen van wijlen Anna Herkes Ooijevaar. Mede namens Trijn Maartens Ooijvaar. Dit in verband met de verkoop van een huis bij de kerk. Dit volgens ORA Venhuizen (bron: ?)
- Op 21-08-1719 wordt er door Anna Maartens (Ooijevaar) vrouw van Micke Jacobs en testament opgemaakt. Hierin worden als erfgenamen genoemt: Herke Maartensz Ooijevaar (haar broer), zijn dochter Lijsbeth Herkes (Ooijevaar) en Maarten Jansz Noordersen zoon van Jan Staling de Jonge (de man van haar suster Trijntje Ooijevaar). (bron: NOT Bovenkarspel inv nr 429)
transcriptie

Otr. [79] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Micke (Micke) Jacobs ? [218].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Jacob (Jacob) ? [320] en ? (?) ? [321].
- In 1707 worden Micke Jacobsz en Anna Maartensz in het lidmaten boek vermeld als wonende in de Buurt 93 (bron: DTB Venhuizen inv nr 3).
   3. m  Herke (Herke) Maartensz OOIJEVAAR [1], geb. ±03-1660 te ? (zie II.4).
   4. v  Trijn (Trijn) Maartens OOIJEVAAR [214], geb. ±04-1663 te ? (zie II.7).
   5. m  Cornelis (Cornelis) Maartensz OOIJEVAAR [213] bron.
Geb. ±06-1666 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 30-06-1666 te Venhuizen (bron: DTB Venhuizen inv nr 1a). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?

II.4    Herke (Herke) Maartensz OOIJEVAAR [1] bron, schipper oa op "de Venhuizerkerk".
Geb. ±03-1660 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 21-03-1660 te Venhuizen (bron: DTB Venhuizen inv nr 1a). bron.
Overl. op 30-05-1756 te Hem (bron: ?), begr. ? te ?
Zn. van Maarten (Maarten) Jansz OOIJEVAAR [207] (zie I.1) en Anna (Anna) Harckes ? [212].
Verwijzingen uit index archangelvaart door P. de Buck pdf
- Tussen 1685 en 1719 wordt hij vermeld als schipper die voer naar het Oostzeegebied, Frankrijk, Portugal en Rusland (Archangel en Sint Petersburg)
- Op 18-07-1685 vermelding in Sont register met tarwe, lamsvellen, weedas, gekloofd eikenhout en wol op reis van wolgast naar Amsterdam (bron: Sont film 148 img 255) bron
- Op 30-05-1686 vermelding in Sont register met hennep, lijnzaad, gekloofd eikenhout, ?? zweeds vlas??, weedas, vlas matten? en hollands? ? op reis van Riga naar Amsterdam (bron: Sont film 149 img 136) bron
- Op 09-03-1687 heeft hij zijn belijdenis gedaan (bron: DTB Venhuizen inv nr 3)
- In 1688 wordt het schip de Venhuizer Kerk van schipper Herke Maartensz Ooijevaar als verloren opgegeven
- In 1688 wordt Herke Maartensz Ooijevaar als schipper van "Vogel Phoenix", een fluit met ongeveer 17 bemanningsleden en bestemming Archangel en Portugal gekaapt. Hij verbleef daarna als slaaf in Noord-Afrika.
- Op 04-08-1689 krijgt Louis d Assevado koopman te Amsterdam opdracht om Herke Maartensz Oijevaar te Algiers vrij te kopen. (bron: ONA Hoorn inv nr 2229 fol 61) transcriptie
- Op 08-08-1689 akte in verband met vrij kopen door Assevado van Herke Maartensz Oijevaar te Algiers. Hierin worden zijn zwager Herke Pieters Swabber, broer Jan Maartensz Ooijevaar en moeder Anna Herkes weduwe van Maarten Jansz Ooijevaar genoemd. (bron: ONA Hoorn inv nr 2229 fol 64) transcriptie
- Op 12-06-1690 akte in verband met vrij kopen door Assevado van Herke Maartensz Oijevaar te Algiers. Hierin worden Herke Pieters Swabber, broer Jan Maartensz Ooijevaar en moeder Anna Herkes weduwe van Maarten Jansz Ooijevaar genoemd. (bron: ONA Hoorn inv nr 2229 fol 164) transcriptie
- Op 27-06-1690 2 aktes in verband met de vrij koop door Assevado. De maximale losgeldprijs inclusief onkosten is inmiddels verhoogt tot 5900 karoliguldens (bron: ONA Hoorn inv nr 229 fol 168 en 169) transcriptie transcriptie
- Op 03-09-1691 vermelding in Sont register met lijnzaad, hennepzaad, bokkenvellen, en gekloofd eikenhout op reis van Riga naar Amsterdam (bron: Sont film 156 img 23) bron
- Op 31-05-1693 vermelding in Sont register met gerst ? en tarwe ?, op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 158 img 182) bron
- Op 31-10-1693 vermelding in Sont register met huiden, rogge, boekweit, wol, weedas, staal en krakaus linnen op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 240 img 449) bron
- Op 05-04-1694 getuigenis verzoek van Herk Maartensz Ooijevaar grootschipper te Venhuizen met het schip de Fenix op 04-08-1693 van Amsterdam naar Danswijck (Dantzig) gevaren. Dit volgens ORA Venhuizen (bron: ?)
- Op 04-06-1694 vermelding in Sont register met ballast op reis van Amsterdam naar Gdansk (bron: Sont film 158 img 502) bron
- Op 06-08-1694 vermelding in Sont register met henepzaad, vlas zaad, rogge, weedast, garen, en roeispanen op reis van Riga naar Amsterdam (bron: Sont film 240 img 449) bron
- Op 27-06-1695 vermelding in Sont register met balast op reis van Amsterdam naar Riga (bron: Sont film 160 img 294) bron
- Op 23-08-1695 vermelding in Sont register met Was,garen, rogge, hennepzaad, hennep en weedas op reis van Riga naar Amsterdam (bron: Sont film 145 img 311) bron
- In 1698 worden Herke Maartensz en Geertje Harkes in het lidmaten boek vermeld als wonende in de buurt (bron: DTB Venhuizen inv nr 3)
- Op 29-08-1698 vanuit Seudre naar Gdansk met een lading zout eikenhout. (bron: Sont film 163 img 233) bron
- Op 16-11-1698 vanuit Riga naar Amsterdam met een lading lijnzaad, hennep, mattenvlas, vlas, erwten en gekloofd eikenhout. (bron: Sont film 184 img 17) bron
- Op 26-09-1699 vermelding in Sont register met reis van St´Ubes naar Riga (bron: Sont film 164 img 443) bron
- Op 04-10-1700 vermelding in Sont register met wagen.. ? en gekloofd eikenhout op reis van Kalingrad naar Amsterdam (bron: Sont film 165 img 493) bron
- Op 24-12-1704 genoemd in notariele akte betreffende attestatie met Hereke Martensz Oijevaar uit Venhuizen als schipper van het schip De Vogel Phenix te Amsterdam uit te varen naar Archangel. In Archangel is rogge, hennep, juchten en huiden geladen. Door storm heeft onderweg de hennep waterschade opgelopen.. Dit volgens ONA Amsterdam inv nr SAA NA 5294/1701 (bron: ? (huygens instituut))
- In 04-1705 vaart Herke Ooijevaar met Olfert Klaasz Groot uit Hem naar Lissabon.
- (Op 18-12-1706 wordt schipper Marten Jansz uit Amsterdam vermeldt op het schip de Oijevaar)
- Op 29-12-1706 genoemd in notariele akte betreffende procuratie met Hereke Martensz Oijevaar als schipper van het schip De Vogel Phenix te uit te varen naar . Het betreft een procuratie van de schipper om de vrachtpenningen en averijgelden van de reis van 1704 te innen.. Dit volgens ONA Amsterdam inv nr SAA NA 6770/1255 (bron: ? (huygens instituut))
- (op 18-02-1707 wordt het schip "vogel Phenix" ook vermeldt met als schipper Jan Werker uit Winkel medereder is dan Abbe Eelkesz Reinders)
- In 1707 worden Herke Maartensz en Geertje Harks in het lidmaten boek vermeld als wonende bij de westerkerk 24 (bron: DTB Venhuizen inv nr 3)
- (op 14-08-1707 wordt het schip "de Phenix" vermeldt met als schipper Jan Collombeau)
- (op 31-08-1707 wordt het schip "de Phenix" ook vermeldt met als schipper Adriaen Leenderts uit Amsterdam medereder is dan Gerard Huijchelbos)
- Op 29-03-1709 Herke Maartens in zeebrievenregister vermeldt
- Op 10-07-1709 genoemd in notariele akte betreffende bevrachting met als bevrachter Osip Solovieven als schipper van het schip De Vogel Phenix te Amsterdam uit te varen naar Archangel. Dit volgens ONA Amsterdam inv nr SAA NA 7289/1123 (bron: ? (huygens instituut))
- Op 15-07-1709 wordt Harke Ooijevaar als schipper op de "Vogel Phoenix" vermeldt als deelnemer aan een konvooi naar Moskou met als eindbestemming Archangel. Er waren 12 man aan boord en geen geschut. Deze lijst is samengesteld te Oudeschild. Dit volgens GAA inv. 78 nr 170
- Op 06-06-1710 genoemd in notariele akte betreffende insinuatie met Hereke Martensz Oijevaar als schipper van het schip De Vogel Phenix te uit te varen naar . Het betreft een insinuatie van de schipper aan een koopman te Amsterdam die anderhalf pak juchten aan hem in bewaring had gegeven.. Dit volgens ONA Amsterdam inv nr SAA NA 6788/1441 (bron: ? (huygens instituut))
- Op 27-06-1710 genoemd in notariele akte betreffende bevrachting met als bevrachter Osip Solovieven als schipper van het schip Vogel Phenix te Amsterdam uit te varen naar Archangel. Dit volgens ONA Amsterdam inv nr SAA NA 7292/547 (bron: ? (huygens instituut))
- Op 30-10-1715 genoemd in notariele akte betreffende attestatie met Hereke Martensz Oijevaar uit Hoorn als schipper van het schip D´Oyevaer te Amsterdam uit te varen naar Archangel. Enkele getuigen verklaren dat ze in Archangel zijn geweest en aldaar rogge, hennep en andere stukgoederen hebben geladen.. Dit volgens ONA Amsterdam inv nr SAA NA 6814/128 (bron: ? (huygens instituut))
- Op 07-01-1711 genoemd in notariele akte betreffende attestatie met Hereke Martensz Oijevaar als schipper van het schip Vogel Phenix te Amsterdam uit te varen naar Archangel. In Archangel is het schip met rogge juchten hennep matten en andere goederen geladen.. Dit volgens ONA Amsterdam inv nr SAA NA 6791/7 (bron: ? (huygens instituut))
- Op 09-04-1711 genoemd in notariele akte betreffende bevrachting met als bevrachter Osip Solovieven als schipper van het schip De Vogel Phenix te Amsterdam uit te varen naar Archangel. Dit volgens ONA Amsterdam inv nr SAA NA 7294/109-111 (bron: ? (huygens instituut))
- Op 14-04-1711 wordt Herke Maartens uit Venhuizen als schipper van " de vogel Phoenix" in zeebrievenregister vermeldt
- (op 12-04-1713 wordt het schip "de Phenix" ook vermeldt met als schipper Cornelis Fopkes uit Ameland)
- Op 25-07-1713 worden schipper Herke Maartensz Ooijevaar, Mecke Jacobsz man van Anna Maartens en Trijn Maartensz genoemd wegens de boedelscheiding van hun moeder Anna Herks. Dit volgens ORA Venhuizen (bron: ?)
- (op 15-03-1714 wordt het schip "de Phoenix" ook vermeldt met als schipper Cornelis Fopkes uit Ameland)
- OP 29-05-1715 kreeg hij een zeebrief in Amsterdam waarop hij als schipper van het schip de "Oijevaer" naar Rusland zeilde in julli en augustus weden vervolgens rogge, hennep en stukgoederen in Archangel ingenomen. Op 31-08-1715 begon de terugreis waarnaar ze op 02-10-1715 Texel binnen liepen. Nadat drie lichters de lading hadden gelost arriveerde de Oijevaer op 12-10-1715 in Amsterdam
- Op 12-02-1716 worden genoemd schipper Herk Maartensz Ooijevaar en Meck Jacobs man van Anna Maartens Ooijevaar beide te Venhuizen als erfgenamen van wijlen Anna Herkes Ooijevaar. Mede namens Trijn Maartens Ooijvaar. Dit in verband met de verkoop van een huis bij de kerk. Dit volgens ORA Venhuizen (bron: ?)
- Op 21-08-1719 wordt Herke Maartensz Ooijevaar als erfgenaam genoemt in het testament van Anna Maartens (Ooijevaar) vrouw van Micke Jacobs. (bron: NOT Bovenkarspel inv nr 429) transcriptie
- Op 02-08-1721 passage sont naar Amsterdam met een lading peper, indigo, kleden, handelsgoederen ? en franse wijn (bron: Sont film 183 img 487) bron
- Op 20-09-1721 vanuit Gdansk (Polen) naar Amsterdam met een lading rogge, huiden, krakaus linnen, textiel[?], wol, wollen stof en handelsgoederen. (bron: Sont film 184 img 17) bron
Op 11-10-1723 vermeld in de Leijdsche courant "Lisbon den 22 April .. Hendrik Oyevaar .. naar St Ubes" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 04-05-1745 verkopen de erfgenamen van Niejse Jansz aan Herk Ooijevaar een boerenhuis en 650 roeden land te hem. Het land ligt tussen de NG kerk en het land van Dirk Lakeman. (bron: ?).

Otr. [1] ? te ? Tr. ±1690 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Geertje (Geertje) Harks ? [2].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Harke (Harke) ? [322] en ? (?) ? [323].
- Op 26-03-1690 doet ene Geertje Harksz haar belijdenis (bron: DTB Venhuizen inv nr 3).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Maarten (Maarten) OOIJEVAAR [725] bron.
Geb. ±1695 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Op 18-11-1726 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 16 november .. te Bourdeaux .. Marten Oyevaar van deeze stad" (bron: leiden.courant.nu).
   2. v  Lijsbeth (Lijsbeth) Herkes OOIJEVAAR [196], geb. ±1702 te verm. Venhuizen (zie III.3).
   3. m  Dirk (Dirk) Herkesz OOIJEVAAR [43], geb. ±1705 te verm. Venhuizen (zie III.4).
   4. m  Herke (Herke) Herksz OOIJEVAAR [3], geb. ±1710 te verm. Venhuizen (zie III.6).
   5. m  Pieter (Pieter) Herkesz OOIJEVAAR [221] bron, schipper.
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ± 1773 te Venhuizen (bron: DTB Venhuizen inv nr 3 en ?).Aangegeven op 19-04-1773 door zijn neef Cornelis Louw te Hem. Begr. ? te ?
- Op 30-11-1722 wordt hij vermeld in het notarieel archief van Amsterdam wegens zijn geplande reis naar St Ubes en Dantzig. (bron: ONA Amsterdam inv nr 13.385.089.423.830 fol 59192) transcriptie
- Op 15-02-1723 vermeld in de Leijdsche courant "Lisbon den 22 January .. naar Kadix en St. Ubes moetende, ook al de hoogte van deze rivier gepasseerd: de hier gearriveerde scheepen zyn die van .. Piet Ooyevaar" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 28-06-1723 passage sont vertrokken uit Setubal met een lading zout en spaanse wijn naar Kopenhagen (bron: Sonttolregister 185 img 272) bron
- Op 08-10-1723 vanuit Danzig (Polen) naar Amstredam met een lading rogge. (bron: ?)
- Op 11-08-1723 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 9 augusty .. te Dantzig .. Piet Oyevaar van Koppenhagen" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 22-11-1723 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 20 november Piet Oyevaar naar Lisbon" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 13-05-1724 passage sont vertrokken uit Saint Martin de Re met een lading zout naar Gdansk (bron: Sonttolregister 187 img 26) bron
- Op 22-05-1724 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 20 mey .. in de Zond ontrent 100 scheepen meest van hier naar de Oostzee gaande daar onder .. Piet Oyevaar" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 25-06-1724 passage sont vertrokken uit Gdansk met een lading rogge, tarwe, boekweit en vlasgort ? naar Gdansk (bron: Sonttolregister 187 img 87) bron
- Op 22-08-1724 passage sont vertrokken uit Amsterdam met een lading balast naar de Baltische zee (bron: Sonttolregister 187 img 47) bron
- Op 30-08-1724 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 28 augusty .. Te Zond .. Pieter Oyevaar" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 03-10-1724 passage sont vertrokken uit Amsterdam met een lading balast rogge en tarwe van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sonttolregister 187 img 111) bron
- Op 25-10-1724 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 23 october .. Pieter Oyevaar van Dantzig" (bron: leiden.courant.nu)
- OP 04-11-1724 machtigt Pieter Oijevaar, Teunis Blok om namens hem te handelen (bron: ONA Amsterdam inv nr 13.835.089.429.686 fol 152837) transcriptie
- Op 13-06-1725 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 11 juny met het van lisbon in tessel gearriveerde convoy was ook van daar vertrokken ... op 14 mey waren van ´t zele convoy gescheiden de scheepen van ...ee Pieter Oyevaar, die bij de 8 zweedse koopvaarders zouden gekomen zyn" (bron: leiden.courant.nu)
Op 16-06-1725 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit St Ubes en onderweg naar Vyborg met een lading zout, gezoute citroenen, spaanse wijn en handelsgoeder (bron: Sonttolregister 188 img 402) bron
- Op 10-09-1725 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 8 September .. in de Zond .. Piet Oyevaar " (bron: leiden.courant.nu)
- Op 09-06-1726 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Setubal en onderweg naar Vyborg met een zout (bron: Sonttolregister 189 fol 500) bron
- Op 10-09-1726 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Vyborg en onderweg naar Amsterdam met een lading balken, planken, scheepsplanken en talk (bron: Sonttolregister 190 img 70) bron
- Op 26-05-1727 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Setubal (St Ubes)en onderweg naar Frederikshavn met een lading zout (bron: Sonttolregister 191) bron
- Op 22-07-1727 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Frederikshavn en onderweg naar Amsterdam met een lading teer, handspaken en delen (bron: Sonttolregister 190) bron
- Op 03-04-1728 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Setubal (St Ubes) en onderweg naar Tallinn met een lading zout (bron: Sonttolregister 192) bron
- Op 12-04-1728 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 10 april .. en in de Zond .. P. Oyevaar" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 15-06-1728 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Narva en onderweg naar Amsterdam met een lading balken en sparen (bron: Sonttolregister 191) bron
- Op 13-09-1728 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Amsterdam en onderweg naar Riga met een lading ballast (bron: Sonttolregister 191) bron
- Op 15-10-1728 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Dantzig en onderweg naar Amsterdam met een lading rogge, tarwe, wol, ijzer, staal, Krakaus linen en koopmansgoederen (bron: Sonttolregister 191) bron
- Op 25-05-1729 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 25 Mey .. Schipper Pieter Oyevaar die den 20 april mat verscheide andere van st Ubes naar Parnaw was vertrokken is het land gepasseerd" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 31-05-1729 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Setubal (st Ubes) en onderweg naar Parnu met een lading zout (bron: Sonttolregister 193) bron
- Op 08-08-1729 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Parnu en onderweg naar Amsterdam met een lading essenhouten klossen, speren, balken, bomen voor pompen, sparren, talk en vlas (bron: Sonttolregister 193) bron
- Op 16/19-09-1729 vermeld in notariele akte met zijn schip Dantzig vertrokken naar Tallinn (bron: ONA Amsterdam inv nr 13.835.089.452.514 fol 157359) transcriptie
- Op 09-10-1729 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Amsterdam en onderweg naar Tallinn een lading ballast (bron: Sonttolregister 193) bron
- op 19-10-1729 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 17 october ..en in de zond omtrent 20 schepen, daar onder .. en Pieter Oyevaer" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 05-12-1729 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Tallinn en onderweg naar Amsterdam met een lading rogge, tarwe, vlas en hennep en talk (bron: Sonttolregister 193) bron
- Op 13-04-1730 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Amsterdam en onderweg naar Parnu met Tabak, suiker, rozijnen, rijst, gember, papier, kaas en koopmansgoederen (bron: Sonttolregister 194) bron
- Op 31-07-1730 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Amsterdam en onderweg naar Narva met ballast (bron: Sonttolregister 194) bron
- Op 11-09-1730 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Amsterdam en onderweg naar Parna met balken, duigen, top latten, bomen voor pompen en smalle borstels (bron: Sonttolregister 195 ing 57) bron
- op 02-10-1730 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 30 september .. in Tessel zyn binnen .. Piet Ojevaar" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 23-02-1731 vermeld in de Leijdsche courant "Lisbon den 24 january .. op den Taag zijn gearriveerd .. en Piet Oyevaar van Amsterdam" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 23-04-1731 vermeld in de Leijdsche courant "Lisbon den 20 maart .. Pieter Oyevaa naar St Ubes" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 12-07-1731 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Setubal en onderweg naar Gdansk met een lading zout (bron: Sonttolregister 196) bron
- Op 10-08-1731 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 8 augusty .. te Pernau Pieter Oyevaar van St Ubes" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 09-09-1731 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Parnu en onderweg naar Amsterdam met speren, top latten, balken, Essenhouten klossen en latten (bron: Sonttolregister 196) bron
- Op 13-05-1732 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Nantes en onderweg naar Riga met een lading zout (bron: Sonttolregister 198 imb 102) bron
- Op 22-07-1732 passeert hij als Schipper van Edam het Sont. Hij is vertrokken uit Vyborg en onderweg naar Amsterdam met een lading balken, planken en zware balken (bron: Sonttolregister 198 img 175) bron
- Op 18-04-1733 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Setubal en onderweg naarOstersoen met zout (bron: Sonttolregister 199) bron
- Op 02-04-1734 vermeld in de Leijdsche courant "Lisbon den 2 maart .. P Oyevaar naar St Ubes" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 15-05-1734 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Setubal en onderweg naar Vyborg met een lading zout (bron: Sonttolregister 200) bron
- Op 22-07-1734 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Vyborg en onderweg naar Amsterda, met een lading delen en talk (bron: Sonttolregister 200 img 266) bron
- Op 24-11-1734 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 20 november .. Piet Oyevaar .. naar Lisbon" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 20-12-1734 vermeld in de Leijdsche courant "Lisbon den eersten december .. op de Taag gearriveer .. Piet Oyevaar" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 29-02-1736 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 27 february hetSchip de Ojevar digt by de roo ton" (bron: leiden.courant.nu) )
- Op 29-08-1736 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit amsterdam en onderweg naar de balitsche zee met een lading ballast (bron: Sonttolregister 203 img 36) bron
- Op 18-10-1736 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 6 october Men had te Stolpe zulk een zwaar weer tempeeft gehad dat daar door de daken van huyzen afgewaard en de boomen uyt de grond gerukt waten Het schip van kapt. Anth. Beder van daar naar Lisbon gaande was gebleeven doch dat van Piet Ojevaar meede naar Lisbon gedestineert lag er in goeden staat" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 31-10-1736 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 29 october .. te Dantzig Pieter Ojevaar van de Stolpe" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 23-09-1737 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 21 september .. Van St Ubes waren vertrokken .. en Piet. Oyevaar naar deze stad" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 07-06-1738 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Setubal en onderweg naar Tallinn met een lading zout en portugese wijn (bron: Sonttolregister 205) bron
- Op 22-08-1738 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Narva en onderweg naar Amsterdam met een lading balken en planken (bron: Sonttolregister 205 img 424) bron
- Op 24-12-1737 vertrek uit Amsterdam op het schip De vrouw Ida Elisabeth naar Lissabon waar hij op 29-12-1737 aankomt. Dit blijkens een akte van 19-09-1738 in ORA Amsterdam 5061 inv.nr. 2832 p 16 (bron: ?)
- op 29-12-1738 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 27 december ..Piet Oyevaer en Dirk Oyevaar naar Lisbon" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 29-05-1739 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Setubal en onderweg naar Riga met een lading zout (bron: Sonttolregister 207) bron
- Op 24-08-1739 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Narwa en onderweg naar Amsterdam met een lading rogge, gehekeld vlas, hennep, vlas (bron: Sonttolregister 207 img 371) bron
- Op 28-09-1739 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 26 september .. te Tessel zyn binnen .. D. en P. Oyevaar van Nerva" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 01-12-1739 wordt Pieter Ooijevaar te Venhuizen vermeld in het notarieel archief inv nr 1306/153
- op 08-04-1740 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 6 april..en te St Ubes Piet Oyevaer van Lisbon" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 19-04-1741 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Amsterdam en onderweg naar Riga met een lading ballast (bron: Sonttolregister 209) bron
Bellast naar Riga (Letland) passage terug reis op 06-06-1741 vanuit Riga (Letland) naar Amstredam met een lading rogge. Als thuishaven wordt Hoorn opgegeven
- Op 06-06-1741 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Riga en onderweg naar Amsterdam met een lading speren, masten, pruisische delen, scheepsplanken en gewone planken (bron: Sonttolregister 210) bron
- Op 14-06-1741 vermeld in de Leijdsche courant "Amsterdam den 12Juny .. van Riga waren v[ertro]ken Piet Oyevaar naar Rochefort" (bron: leiden.courant.nu)
- Op 01-05-1742 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Setubal en onderweg naar de Baltische zee met een lading zout (bron: Sonttolregister 211) bron
- Op 06-08-1742 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Pernau en onderweg naar Amsterdam met een lading balken en essenhouten klossen (bron: sonttolregister inv nr 211) bron
- Op 03-10-1742 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Narva en onderweg naar Amsterdam met een lading balken en planken (bron: Sonttolregister 211) bron
- Op 09-05-1744 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Amsterdam en onderweg naar Riga met een lading ballast (bron: Sonttolregister 214) bron
- Op 23-07-1744 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Riga en onderweg naar Amsterdam met een lading speren, masten, balken en gekloofd of fr.? hout (bron: Sonttolregister 214) bron
- Op 01-09-1744 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Amsterdam en onderweg naar de Baltische zee met een lading ballast (bron: Sonttolregister 213 img 0394) bron
- Op 30-10-1744 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Riga en onderweg naar Amsterdam met een lading speren, masten, boegsprieten, balken, fr.? hout, mohlenruten ? en staven (bron: Sonttolregister 214) bron
- Op 10-05-1745 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Amsterdam en onderweg naar de Baltische Zee met een lading ballast(bron: Sonttolregister 215) bron
- Op 07-07-1745 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Riga en onderweg naar Amsterdam met een lading hennep en planken (bron: Sonttolregister 215) bron
- Op 10-09-1745 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Amsterdam en onderweg naar de Baltische zee met een lading ballast(bron: Sonttolregister 215 img 444) bron
- Op 06-11-1745 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Riga en onderweg naar Amsterdam met een lading lijnzaad, kromhout, gehekeld hennep en hennep (bron: Sonttolregister 215) bron
- Pieter Ooijevaar te Venhuizen wordt ook vermeld in het notarieel archief inv nr 1307/62
Hij is niet getrouwd geweest.Blad 1 van 12 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad
 

Homepage |E-mail