Eerste blad   Vorig blad Blad 531 van 551 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad


853180    Willem (Willem) Jansz MUTSAERTS [26816] bron (code: 2^18+328892).
Geb. voor 1422 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Jan (Jan) Laurensz MUTSAERTS [4529] (code: 2^19+657784) (zie 1706360) en Hilletje (Hilletje) Jans de HEERDE [4540] (code: 2^19+657785) (zie 1706361).
- In 1452 genoemd wegens de erfenis van Mechtelt weduwe van wijlen Vrank van de Hoeve. Genoemd wordt de verkoop van 2/3 deel door Willem Jansz Mutsaerts en [wijlen] Aart Vranksz van der Hoeve aan Adriaan Heramanusz van Buerden. Het betreft een huis aan de heizijde van west Tilburg. Adriaan Hermansz van Buerden belooft aan zijn zwager Willem Jansz Mutsaerts dat hij na de dood van Mechtelt een zesterzaad aan de heizijde mag gebruiken als voor zijn kavel dat hij had in een erfenis geheten de Rijt. Dit volgens ORA Oisterwijk inv nr 160 fol 10. (bron: ?)
- In 1452 doen Adriaan Hermansz van Buerden man van Heijlwich en Willem Jansz Mutsaert man van Juet beide dochters van Vrank van der Hoeve afstand van 2/3 deel in 1/4 deel van de erfenis. Dit ten gunste van Aart van der Hoeven. De erfenis betreft een huis en landerijen in Haren. Hiervoor zal Aart aan Willem Jansz Mutsaerts 26 peters en 10 lopen rog betalen.
Dit volgens ORA Oisterwijk inv nr 160 fol 20. (bron: ?)
- In 1453 koopt Erijt Jansz Mutsaerts van zijn broer Willem een pacht van 10 lopen rot uit land in de Hasseleerakker te West Tilburg. Dit volgens ORA Oisterwijk inv nr R161 fol 16v (bron: ?)
- In 1453 verkoopt Willem Laurensz Mutsaers een pacht van 1/2 mud rot uit land aent Creijeven in Tilburg aan zijn neef Willem Jansz Mutsaersz Dit volgens ORA Oisterwijk inv nr 161 fol 27 (bron: ?)

[Volgens het boek van J.C.F. van Osch is dit een Willem Laurensz Mutsaers in plaats van een Willem Jansz Mutsaers.

Het vreemde is dat juist Willem Laurensz Mutsaers in 1453 een pacht van 1/2 ud rog uit land aent Creijeven in Tilburg verkoopt aan zijn neef Willem Jan Mutsaersz. Dat lijkt er op te wijzen dat deze Willem geen kinderen had. Zijn neef wordt dan in de verbrande schepenbrief vermeld als Johannes aan het Creijeven. Lijsbeth woont jaren later als dochter van Adriaantje Willemsz Mutsaers en Jan Willemsz Spaendonck woont in de Rode hoeve aan het Kraaienven. Willem Laurensz Mutsaers heeft jaren daarvoor juist een Rode Hoeve verkocht aan zijn broer Jan Laurensz Mutsaers. Daarom wijk ik af van het boek en heb ik hem tot zoon van Jan Laurensz Mutsaers gemaakt in plaats van Willem Laurens Mutsaers. Tastbaar bewijs ontbreekt echter].

Otr. [1577] ? te ? Tr. voor 1447 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
853181    Jutha (Jutha) Vranks van der HOEVEN (Aarts) [4514] bron (code: 2^18+328893).
Geb. voor 1422 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Vrank (Vrank) Aartsz van der HOEVEN [4515] (code: 2^19+657786) (zie 1706362) en Mechtelt (Mechtelt) Peters van BUERDEN [4516] (code: 2^19+657787) (zie 1706363).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan (Jan) Willemsz MUTSAERTS [26794] (code: 2^17+164446), geb. rond 1448 te ? (zie 426590).
   2. m  Adriaan (Adriaan) Willemsz MUTSAERTS [4517].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- in 1520 verschijnen de broeders Willem, Denijs en Lenart en zus lijsbeth vrouw van Goesse zoon van wijlen Gijs Goessen van Boerden kinderen van wijlen Adriaan Mutsaerts genoemd in een schepen akte (bron: ?)
- Op 13-12-1539 Denis en Lenaert, gebroeders, zonen van wijlen Arijaen Mutsaerts, Peter en Arijaen, gebroeders, zonen van Wijllem Arijaen Mutsaerts. Arijaen Jan Maes, man van Gheertruijt, Wijllem Arijaen Mutsaerts voor henzelf en voor Laureijs hun broer, Jan en Ghijsbrecht, gebroeders, zonen van wijlen Ghosen Ghijben van Boerden, die Goesen gewonnen had bij zijn vrouw wijlen Lijsbeth Arijaen Mutsaerts, voor henzelf en voor Marijke hun zuster verkopen aan Lijsbeth de weduwe van Wouter Diercks een stuk erf in moer heide en weide, gelegen te Tilburg aan die Bunten, tussen: Peter Jan Claeus een zijde Gherit van Aesvoert ander zijde gemeijnt van Tilburg beide einden Hieruit te gelden sHeren cijns in Oisterwijk te betalen. Wijllem Arijaen Mutsaerts heeft zijn tocht en recht van tochtenwege overgegeven aan zijn kinderen. Dit volgens inv nr R286 fol 25r (bron: ?).

Otr. [1578] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Geertruida (Geertruida) Jans MEIJNAARTS (Denijs) [4518].
Dr. van Jan (Jan) Denijsz MEIJNAARTS [4519] en ? (?) ? [4520].
   3. m  Peter (Peter) Willemsz MUTSAERTS [4521].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Otr. [1580] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Engelberta (Engelberta) Hendriksz BEERTKEN [4526].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Hendrik (Hendrik) BEERTKEN [4527] en ? (?) ? [4528].
   4. m  Laurens (Laurens) Willemsz MUTSAERTS [4522].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Otr. [1579] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Lijsbet (Lijsbet) Jans van GORP (Gerrits) [4523].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Jans (Jan) Gerritsz van GORP [4524] en ? (?) ? [4525].

853182    Jan (Jan) Reijnen van BROEKHOVEN (Crillaerts) [26852] bron.
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Reijnier (Reijnier) Reijniersz van BROEKHOVEN (Reniersz) [26859] (zie 1706364) en Margriet (Margriet) Thomas STERTS (Nicolaas) [26860] (zie 1706365).
- In 1432 wordt Jan Mutsaarts zoon van wijlen Laurens Mutsaarts genoemd met Jan en Reijneer van Broekhoven zoons van Reijneer van Broekhoven en Jan de Heerde zoon van Jans Sheerde. (bron: ?)
- In 1493 vermeld in R253a (bron: ?)
- In 1502 vermeld in R256 fol 32v (bron: ?)
- In 1503 vermeld in R256 fol 7v (bron: ?)
- In 1503 vermeld in R256 fol 32v (bron: ?)
- In 1505 vermeld in R255 fol 8v (bron: ?)
- In 1505 vermeld in R255 fol 13 (bron: ?)
- In 1505 vermeld in R255 fol 25(bron: ?)
- In 1505 vermeld in R255 fol 26 (bron: ?)
- In 1508/1509? vermeld in R260 fol 24 (bron: ?)
- In 1512 vermeld in R263 fol 12v (bron: ?)
- In 1512 vermeld in R263 fol 25v (bron: ?)
- In 1512 vermeld in R264 fol 4 (bron: ?)

[veel onduidelijk omtrend de beide huwelijken en de kinderen uit deze huwelijken. Het echtpaar zou zijn vermeld in de genealogie van son].

Otr. (1) [1589] ? te ? Tr. voor 1448 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Mechteld (Mechteld) Gerrits CRILLAERTS (Gerrits) [26853] (zie 853183).
Otr. (2) [8069] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Engelberta (Engelberta) Aarts van den BREKEL [26854].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Aart (Aart) Aartsz van den BREKEL (Aart) [26855] en Elisabeth (Elisabeth) Jans van de WIEL (Peters) [26856].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  IJken (IJken) Jans van BROEKHOVEN (Reijnen) [26795] (code: 2^17+164447), geb. rond 1449 te ? (zie 426591).
   2. m  Gerrit (Gerrit) Jansz van BROEKHOVEN (Crillaerts) [26994].
Geb. voor 1451 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
[nakijken er wordt een zoon Gerrit vermeld uit beide relaties. Gerrit is bij Mechteld als moeder goed te verklaren als vernoeming naar haar vader].
Otr. [8110] ? te ? Tr. voor 1476 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenote is ? (?) ? [26995].
Dr. van ? (?) ? [26996] en ? (?) ? [26997].
[datum gebasseerd op huwelijk achter achterkleinzoon 12-02-1605 te Tilburg
1605 - 25 leeftijd Adriaan - 1 jaar huwelijk Adriaan - 25 leeftijd Adriaan - 1 huwelijk Jan - 25 leeftijd huwelijk Jan - 1 huwelijk Catharina - 24 leeftijd Catharina - 1 jaar huwelijk Denis - 25 leeftijd Denis - 1 jaar huwelijk Gerrit = 1476].

   3. m  Jan (Jan) Jansz van BROEKHOVEN (Crillaerts) [26998].
Geb. voor 1460 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Otr. [8111] ? te ? Tr. voor 1501 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Hillegond (Hillegonda) Daniel DENIJS [26999].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Daniel (Daniel) DENIJS [27000] en ? (?) ? [27001].
[datum gebasseerd op huwelijk achter achterkleinzoon 10-02-1602 te Tilburg
1602 - 25 leeftijd Embrecht - 1 huwelijk Gijsberta - 24 leeftijd huwelijk Gijsberta - 1 huwelijk Jenneken - 24 leeftijd Jenneken - 1 jaar huwelijk Adriana - 24 leeftijd Adriana - 1 jaar huwelijk Jan= 1501].

   4. v  Engelen (Engelen) Jansz van BROEKHOVEN (Crillaerts) [27002].
Geb. voor 1460 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Otr. [8112] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Denijs (Denijs) Danielsz DENIJS [27003].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Daniel (Daniel) Denijs ? [27004] en ? (?) ? [27005].
   5. m  Reinier (Reinier) Jansz van BROEKHOVEN [27006], schepen van Tilburg.
Geb. voor 1461 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- vermeld als Rijenken Jans Grooten met als momboir Simon de vermoedelijke zoon van Jan Sgrooten en Marij Reijner Jan Reijnen
- In 1504 vermeld in R256bis fol 6v (bron: ?)
- In 1506 vermeld in R258 fol 8 (bron: ?)
- In 1506 vermeld in R258 fol 26v (bron: ?)
- In 1511 vermeld in R263 fol 17v (bron: ?)
- In 1514 vermeld in R265 fol 17 (bron: ?)
- In 1517 vermeld in R266 fol 15v(bron: ?)
- In 1519 vermeld in R268 fol 30v (bron: ?)
- In 1520 vermeld in R270 fol 3 (bron: ?)
- In 1530 vermeld in R277 fol 18v (bron: ?)
- In 1549 vermeld in R295 fol 19v (bron: ?).

Otr. [8113] ? te ? Tr. voor 1486 te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Jutta (Jutta) Andries van BEURDEN [27007].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Andries (Andries) Jansz van BEURDEN [27008] en Elisabet (Elisabet) Daniels van HEIJST (Jans) [27009].
[datum gebasseerd op huwelijk achter achterkleinzoon 03-11-1615 te Tilburg
1615 25 leeftijd Peter - 1 jaar huwelijk Adriaan - 25 leeftijd Adriaan - 1 jaar huwelijk Adriana - 24 leeftijd huwelijk Adriana - 1 huwelijk Denis - 25 leeftijd Denis - 1 jaar huwelijk Jan - 25 leeftijd Jan - 1 jaar huwelijk Reijnier= 1486].

Uit het tweede huwelijk:
   6. m  Gerrit (Gerrit) Jansz van BROEKHOVEN [27010].
Geb. voor 1462 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
[nakijken er wordt een zoon Gerrit vermeld uit beide relaties. Gerrit is bij Mechteld als moeder goed te verklaren als vernoeming naar haar vader]

- In 1512 wordt ene Gerit Jan Reijnen van Broechoven gevangen te Bomel in een expeditie om dese te bestraffen voor het plunderen en platbranden van verscheidene dorpen in de Meijerij. Dit volgens ORA Tilburg R263 folio 12v (bron: ?)
- In 1523 vermeld in R272 fol 54 (bron: ?)
- In 1532 vermeld in R279 fol 43v (bron: ?)
- In 1532 vermeld in R279 fol 58v (bron: ?)
- In 1535 vermeld in R282 fol 35v (bron: ?)
- In 1537 vermeld in R283 fol 43v (bron: ?)
- In 1551 vermeld in R297 fol 5v (bron: ?).

Otr. [8114] ? te ? Tr. ± 1487 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenote is ? (?) ? [27011].
[datum gebasseerd op huwelijk achter achterkleinzoon 28-01-1614 te Tilburg
1614 25 leeftijd Aart - 1 jaar huwelijk Lijsbet - 24 leeftijd Lijsbet - 1 jaar huwelijk Ida - 24 leeftijd huwelijk Ida - 1 huwelijk Cornelis - 25 leeftijd Cornelis - 1 jaar huwelijk Willem - 25 leeftijd Willem - 1 jaar huwelijk Gerrit= 1487].

   7. m  Daniel (Daniel) Jansz van BROEKHOVEN [27012].
Geb. voor 1464 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- In 1550 vermeld in R296 fol 81 (bron: ?)
- Vermeld in R315 fol 23 (bron: ?)
- Vermeld in R315 fol 37 (bron: ?).

Otr. [8115] ? te ? Tr. voor 1489 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Jenneke (Jenneke) Gerrits GHENEN (Jans) [27013].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Gerrit (Gerrit) Jansz GHENEN (Maas) [27014] en ? (?) ? [27015].
[Als haar ouders worden op internet Gerrit Jansz Maas Geenen en Alida Jan Willemsz Mutsaerts vermeld. Dat kan niet kloppen omdat zijn schoonmoeder Alida dan tevensz de dochter zou zijn van zijn oudere halfzus IJken].
[datum gebasseerd op huwelijk achter achterkleinzoon 19-01-1616 te Tilburg
1616 25 leeftijd Jacob - 1 jaar huwelijk Paulina - 24 leeftijd Paulina - 1 jaar huwelijk Marij - 24 leeftijd huwelijk Marij - 1 huwelijk Jan - 25 leeftijd Jan - 1 jaar huwelijk Gerritje - 24 leeftijd Gerritje - 1 jaar huwelijk Daniel = 1489].

853183    Mechteld (Mechteld) Gerrits CRILLAERTS (Gerrits) [26853] bron.
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Gerrit (Gerrit) CRILLAERTS [26857] (zie 1706366) en ? (?) ? [26858] (zie 1706367).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 853182).
 
854048    ? (?) de HAART [15796] bron (code: 2^19+329760).
Otr. [4935] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
854049    ? (?) ? [15843] bron (code: 2^19+329761).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan (Jan) de HAART [15795] (code: 2^18+164880), geb. ? te ? (zie 427024).

854056    Steven (Steven) ? [15845] bron (code: 2^19+329768).
Otr. [4937] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
854057    ? (?) ? [15846] bron (code: 2^19+329769).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wouter (Wouter) Stevensz ? [15802] (code: 2^18+164884), geb. ? te ? (zie 427028).

854060    Aart (Aart) ? [15798] bron (code: 2^19+329772).
Otr. [4939] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
854061    ? (?) ? [15847] bron (code: 2^19+329773).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan (Jan) Aartsz ? [15783] (code: 2^18+164886), geb. ? te ? (zie 427030).

868360    Hein (Hein) Willems ? [7687] bron (code: 2^19+344072).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Willem (Willem) ? [7688] (code: 2^20+688144) (zie 1736720) en ? (?) ? [7689] (code: 2^20+688145) (zie 1736721).
Otr. [2509] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
868361    ? (?) ? [7690] bron (code: 2^19+344073).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Adriaan (Adriaan) Heijnsz WILLEMS [7686] (code: 2^18+172036), geb. ? te ? (zie 434180).

868384    ? (?) de WOLF [9479] bron (code: 2^19+344096).
Otr. [3078] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
868385    ? (?) ? [9481] bron (code: 2^19+344097).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Michiel (Chiel) de WOLF [9478] (code: 2^18+172048), geb. ? te ? (zie 434192).

868584    Goort (Goort) Geerts ? [7771] bron (code: 2^19+344296).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Geert (Geert) ? [9074] (code: 2^20+688592) (zie 1737168) en ? (?) ? [9075] (code: 2^20+688593) (zie 1737169).
Otr. [2543] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
868585    ? (?) ? [7774] bron (code: 2^19+3442967).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacob (Jacob) Goort GEERTSZ [7770] (code: 2^18+172148), geb. ? te ? (zie 434292).

Eerste blad   Vorig blad Blad 531 van 551 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad
 

Homepage |E-mail