Eerste blad   Vorig blad Blad 530 van 549 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad


868588    Antonius (Thonis) Lam(berts) TACK [8567] (code: 2^19+344300/344860).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Lam(bert) (Lam) TACK [8568] (code: 2^20+688600/689720) (zie 1737176) en ? (?) ? [8571] (code: 2^20+688601/689721) (zie 1737177).
- In 1461 genoemd als zijnde gegoed op deHil te Etten. (bron: ?)
- Op 24-08-1470, Bartholomei worden de kinderen vernoemd ? Dit volgens Etten R260 folio 54v (bron: ?)
- Op 13-12-1470, Lucia worden de kinderen vernoemd ? Dit volgens Etten R260 (bron: ?).

Otr. (1) [2793] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is ? (?) ? [8573] (code: 2^19+344301/344861) (zie 868589).
Otr. (2) [2794] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Geertruida (Geertrui) ? [8572].
Dr. van ? (?) ? [8574] en ? (?) ? [8575].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Adriaan (Adriaan) Thonisz TACK [8565] (code: 2^18+172150/172430), geb. ? te ? (zie 434294).
   2. v  Johanne (Johanne) Thonis TACK [10735].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Otr. [3431] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Jacob (Jacob) STERCKEN [10736].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Uit het tweede huwelijk:
   3. m  Jacobus (Jacobus) Antoniusz TACK [11714].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Otr. [3706] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Maria (Maria) Adriaans MULDERS [11715].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Adriaan (Adriaan) MULDERS [11716] en ? (?) ? [11717].
868589    ? (?) ? [8573] (code: 2^19+344301/344861).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 868588).
 
868590    Jan (Jan) Jacobsz DEESELVOET [8576] (code: 2^19+344302/344862).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. na 07-1477 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
Zn. van Jacob (Jacob) Gerritsz DEESELVOET [8578] (code: 2^20+688604/689724) (zie 1737180) en ? (?) ? [8579] (code: 2^20+688605/689725) (zie 1737181).
Otr. [2795] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
868591    ? (?) Meusse de WOLF [8577] (code: 2^19+344303/344863).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Meus (Meus) de WOLF [9070] (code: 2^20+688606/689726) (zie 1737182) en ? (?) ? [9071] (code: 2^20+688607/689727) (zie 1737183).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Petronella (Pieternel) Jans DEESELVOET [8566] (code: 2^18+172151/172431), geb. ? te ? (zie 434295).

868592    ? (?) HUGEN [8097] (code: 2^19+344304/344608).
Otr. [2646] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
868593    ? (?) ? [8098] (code: 2^19+344305/344609).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacob (Cop) HUGEN [7831] (code: 2^18+172152/172304), geb. ? te ? (zie 434296).

868596    Willem (Willem) de COTER [8118] (code: 2^19+344308/344612/344740/344836).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van ? (?) de COTER [8120] (code: 2^20+688616/689224/689480/689672) (zie 1737192) en ? (?) ? [8121] (code: 2^20+688617/689225/689481/689673) (zie 1737193).
Otr. [2653] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
868597    ? (?) ? [8119] (code: 2^19+344309/344613/344741/344837).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Adriaan (Adriaan) Willemsz de COTER [8116] (code: 2^18+172154/172306/172370/172418), geb. ±1450 te ? (zie 434298).

868598    Herman (Herman) Klaas ? [8122] (code: 2^19+344310/344614/344742/344838).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Klaas (Klaas) ? [8124] (code: 2^20+688620/689228/689484/689676) (zie 1737196) en ? (?) ? [8125] (code: 2^20+688621/689229/689485/689677) (zie 1737197).
Otr. [2655] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
868599    Lijsbeth (Lijsbeth) Jans ROEDEN [8123] (code: 2^19+344311/344615/344743/344839).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Jan (Jan) Gort ROEDEN (Wittens) [11718] (code: 2^20+688622/689230/689486/689678) (zie 1737198) en ? (?) ? [11725] (code: 2^20+688623/689231/689487/689679) (zie 1737199).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina (Catharina) Hermans KLAAS [8117] (code: 2^18+172155/172307/172371/172419), geb. ±1450 te ? (zie 434299).

868600    ? (?) van ROETVEN [8128] (code: 2^19+344312/344744/344840).
Otr. [2657] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
868601    ? (?) ? [8129] (code: 2^19+344313/344745/344841).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Geert (Geert) van ROETVEN (Rootvenne) [8127] (code: 2^18+172156/172372/172420), geb. ? te ? (zie 434300).

868604    Cornelis (Cornelis) Cop SOETEN [8134] (code: 2^19+344316/344748/344844).
Zn. van Jacob (Cop) SOETEN [8136] (code: 2^20+688632/689496/689688) (zie 1737208) en ? (?) ? [8137] (code: 2^20+688633/689497/689689) (zie 1737209).
Otr. [2661] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
868605    ? (?) ? [8135] (code: 2^19+344317/344749/344845).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Engel (Engel) Cornelis SOETEN [8132] (code: 2^18+172158/172374/172422), geb. ? te ? (zie 434302).

868606    Lam(bert) (Lam) Piersz LUTEN [8140] (code: 2^19+344318/344750/344846).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Pier (Pier) LUTEN [8142] (code: 2^20+688636/689500/689692) (zie 1737212) en ? (?) ? [8145] (code: 2^20+688637/689501/689693) (zie 1737213).
Otr. [2664] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
868607    ? (?) ? [8141] (code: 2^19+344319/344751/344847).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Dingna (Dingna) Lam(bert)s LUTEN [8133] (code: 2^18+172159/172375/172423), geb. ? te ? (zie 434303).

868768    Willem (Willem) Lenaartsz van de MOER (Lange Willem) [14222] (code: 2^19+344480).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Lenaart (Lenaart) Willemsz van de MOER [14223] (code: 2^20+688960/689002) (zie 1737536) en ? (?) ? [14224] (code: 2^20+688961/689003) (zie 1737537).
Otr. [4428] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
868769    ? (?) (COCK) [14225] (code: 2^19+344481).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis (Cornelis) Willemsz van de MOER [14205] (code: 2^18+172240), geb. ? te ? (zie 434384).
   2. m  Lenaart (Lenaart) Willemsz van de MOER [14676].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?

868770    Godert (Godert) Willemsz van BINNEN [14231] (code: 2^19+344482).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Willem (Willem) van BINEN [14232] (code: 2^20+688564) (zie 1737540) en ? (?) ? [14233] (code: 2^20+688565) (zie 1737541).
Otr. [4438] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
868771    ? (?) Lamberts SIERS [14252] (code: 2^19+344483).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Lambert (Lambert) Jansz SIERS [30017] (zie 1737542) en Geertruida (Geertruida) [30016] (zie 1737543).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margriet (Margriet) Godert van BINEN (Willems) [14206] (code: 2^18+172241), geb. ? te ? (zie 434385).
   2. m  Meeus (Meeus) Godert van BINNEN (Willemsz) [30018].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Op 07-04-1491 boedelscheiding van wijlen Geertruida vrouw van Lams Siers .Zij wordt vermeld als oudermoeder van de kinderen van Godert Willemsz van Binnen te weten Henri Cornelis Langwillen als voogd van zijn vrouw Margriet Godert Willemsz, Meeus Godert Willemsz mede namensz diens broer Jan [Godert Willemsz] en Jacob Thoen Coppen Cox als voogd van zijn vrouw Petere Goderts Willemsz. Zij erven 1 viertel erfrogs op Alaart Maas Vleeshouders, 12 viertel erfrogs op Adriaan Lichtegotes, 2 buijnder erf van Thoen Adriaan Ansem en 6 1/2 gulden erfchijns van Toen Adriaansz. Verder wordt nog genoemd de onmondige Dingen Adriaan Lams Siers dochter met haar voogd Kerstiaan Peters met 2 buijnder erf in Elshout gemeen met vier half buren en 5 1/2 viertel erfrogs op Adriaen Geen Oegen zijn erfgenamen. Dit volgens ORA Etten inv nr 269 f 42 (bron: ? (www.genealogie-klein.nl)).
   3. m  Jan (Jan) Godertsz van BINNEN (Willemsz) [30019].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Op 07-04-1491 boedelscheiding van wijlen Geertruida vrouw van Lams Siers .Zij wordt vermeld als oudermoeder van de kinderen van Godert Willemsz van Binnen te weten Henri Cornelis Langwillen als voogd van zijn vrouw Margriet Godert Willemsz, Meeus Godert Willemsz mede namensz diens broer Jan [Godert Willemsz] en Jacob Thoen Coppen Cox als voogd van zijn vrouw Petere Goderts Willemsz. Zij erven 1 viertel erfrogs op Alaart Maas Vleeshouders, 12 viertel erfrogs op Adriaan Lichtegotes, 2 buijnder erf van Thoen Adriaan Ansem en 6 1/2 gulden erfchijns van Toen Adriaansz. Verder wordt nog genoemd de onmondige Dingen Adriaan Lams Siers dochter met haar voogd Kerstiaan Peters met 2 buijnder erf in Elshout gemeen met vier half buren en 5 1/2 viertel erfrogs op Adriaen Geen Oegen zijn erfgenamen. Dit volgens ORA Etten inv nr 269 f 42 (bron: ? (www.genealogie-klein.nl)).
   4. v  Petertje (Petertje) Goderts van BINNEN (Willemsz) [30020].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Op 07-04-1491 boedelscheiding van wijlen Geertruida vrouw van Lams Siers .Zij wordt vermeld als oudermoeder van de kinderen van Godert Willemsz van Binnen te weten Henri Cornelis Langwillen als voogd van zijn vrouw Margriet Godert Willemsz, Meeus Godert Willemsz mede namensz diens broer Jan [Godert Willemsz] en Jacob Thoen Coppen Cox als voogd van zijn vrouw Petere Goderts Willemsz. Zij erven 1 viertel erfrogs op Alaart Maas Vleeshouders, 12 viertel erfrogs op Adriaan Lichtegotes, 2 buijnder erf van Thoen Adriaan Ansem en 6 1/2 gulden erfchijns van Toen Adriaansz. Verder wordt nog genoemd de onmondige Dingen Adriaan Lams Siers dochter met haar voogd Kerstiaan Peters met 2 buijnder erf in Elshout gemeen met vier half buren en 5 1/2 viertel erfrogs op Adriaen Geen Oegen zijn erfgenamen. Dit volgens ORA Etten inv nr 269 f 42 (bron: ? (www.genealogie-klein.nl)).
Otr. [9016] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Jacob (Jacob) Teunisz COX (Coppen) [30021].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Anthonis (Anthonis) Jacobsz COX [30022] en Soetje (Soetje) Willems ADRIAANSZ [30023].
Vermeld in Begijnhof regest B185 (bron: ? (www.genealogie-klein.nl)).

868772    Antonius (Antonius) ? [14220] (code: 2^19+344484).
Otr. [4425] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
868773    ? (?) ? [14221] (code: 2^19+344485).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelis (Cornelis) Antoniusz ? [14218] (code: 2^18+172242), geb. ? te ? (zie 434386).

868776    Pieter (Pieter) Klaasz CONINCK [14210] (code: 2^19+344488).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. op 22-01-1467 te Etten (bron: ?), begr. ? te ?
Zn. van Klaas (Klaas) Jansz CONINCK [14216] (code: 2^20+688976) (zie 1737552) en ? (?) ? [14217] (code: 2^20+688977) (zie 1737553).
- op 22-01-1467 vermeld in ORA Etten inv nr 258 (bron: ?).
Otr. [4422] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
868777    Kateline (Kateline) ? [14213] (code: 2^19+344489).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Klaas (Klaas) Pietersz CONINCK [14209] (code: 2^18+172244), geb. ? te ? (zie 434388).

868778    Peter (Peter) Willemsz van GAGELDONCK [14750] (code: 2^19+344490).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Willem (Willem) Hugemansz van GAGELDONCK (Scobland) [14276] (code: 2^20+688980/2^21+1377984) (zie 1737556) en Hadewich (Hadewich) Daniels van MERWEDE [14742] (code: 2^20+688981/2^21+1377985) (zie 1737557).
Otr. [4634] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
868779    ? (?) ? [14751] (code: 2^19+344491).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van ? (?) ? [14752] (code: 2^20+688982) (zie 1737558) en ? (?) ? [14753] (code: 2^20+688983) (zie 1737559).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertruida (Geertruida) Peters van BUURSTEDE (Gageldonck) [14754] (code: 2^18+172245) (zie 434389).

868780    Domen (Domen) ? [14227] (code: 2^19+344492).
Otr. [4429] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
868781    ? (?) ? [14228] (code: 2^19+344492).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Matthijs (Matthijs) Domensz ? [14226] (code: 2^18+172246), geb. ? te ? (zie 434390).

868784    Willem (Willem) Dirksz van GAGELDONCK [14274] (code: 2^19+344496).
Geb. circa 1420 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Dirk (Dirk) Willemsz van GAGELDONCK [14275] (code: 2^20+688992) (zie 1737568) en ? (?) ? [14745] (code: 2^20+688993) (zie 1737569).
4638.
Otr. [4625] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
868785    ? (?) ? [14735] (code: 2^19+344497).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van ? (?) ? [14746] (code: 2^20+688994) (zie 1737570) en ? (?) ? [14747] (code: 2^20+688995) (zie 1737571).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Dirk (Dirk) Willemsz van GAGELDONCK (Scobland) [14215] (code: 2^18+172248), geb. circa 1445 te verm. Princehage (zie 434392).

Eerste blad   Vorig blad Blad 530 van 549 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad
 

Homepage |E-mail