Eerste blad   Vorig blad Blad 8 van 12 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad


X.63    Cornelis (Cornelis) OIJEVAAR [124] bron, werkman gem.waterl.
Geb. op 13-11-1888 te Velsen (bron: BS Velsen), ged. ? te ?
Overl. op 19-12-1957 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd (bron: ?), begr. ? te ?
Zn. van Hendrik (Hendrik) OIJEVAAR [7] (zie IX.29) en Anna Cornelia (Anna Cornelia) van der WATEREN [14].
Woonplaatsen na verlaten ouderlijkhuis te Amsterdam:
- Op 19-08-1911 Amsterdam - Rechtboomsloos 21
- OP 19-06-1912 Amsterdam - Quellijnstraat 90
- Op 28-01-1925 Amsterdam - Saenredamstraat 59
- Op 07-04-1928 Amsterdam - 1ste Jan Steenstraat 7 III (bron: Amsterdam gezinskaarten 1893-1939, persoonskaarten 1939-1994) bron bron.

Otr. [67] ? te ? Tr. op 22-jarige leeftijd op 17-08-1911 te Amsterdam (get.: o.a. twee broers van de bruidegom Jan Floris Oijevaar (23) timmerman te Amsterdam en Pieter Cornelis Jan Matthijs Oijevaar (30).) (bron: BS Amsterdam + advertentie). bron Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Maria (Maria) MOMBER [165], 21 jaar oud, naaister.
Geb. op 29-11-1889 te Amsterdam (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Jacob (Jacob) MOMBER [166] en Geertruida (Geertruida) KREIJSIG [167].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria (Maria) OIJEVAAR [430], geb. op 31-08-1913 te Amsterdam (zie XI.51).
   2. v  Geertruida (Geertruida) OIJEVAAR [431], geb. op 26-03-1917 te Amsterdam (zie XI.53).

X.95    Hendrik Cornelis (Henk) OIJEVAAR [179] bron, bouwkundig opzicheter, technisch ambtenaar ministerie van wederopbouw, firma Walthouwer en Oijevaar.
Geb. op 07-09-1891 te Amsterdam (bron: BS Amsterdam + advertentie). bron, ged. ? te ?
Overl. op 20-06-1959 te Den Haag op 67-jarige leeftijd (bron: ?), begr. ? te ?
Zn. van Arnoldus Numan (Krisnoldus Numan) OIJEVAAR [9] (zie IX.41) en Johanna (Johanna) KLOOS (Klaas) [129].
Woonplaatsen na verlaten ouderlijkhuis te Amsterdam:
- Op 21-10-1916 Rotterdam -
- Op __-__-____ Sliedrecht -
- Op 01-08-1918 Amsterdam - (Ouderlijkhuis) (bron: Amsterdam gezinskaarten 1893-1939) bron
- Op 11-06-1921 Amsterdam - Spuistraat 330
- Op 27-08-1922 Amsterdam - 1ste Helmerstraat
- Op 30-05-1932 Amsterdam - Floris versterstraat 15 (bron: Amsterdam gezinskaarten 1893-1939) bron
- Op 12-10-1949 Amsterdam - Goudreinestraat 117 (bron: Amsterdam archiefkaarten 1939-1994) bron.

Otr. [75] ? te ? Tr. op 29-jarige leeftijd op 16-06-1921 te Amsterdam (bron: ? (GENLIAS) + advertentie). bron, tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Maria Antonia (Marietje) HOOGSTEDER [190], 23 jaar oud.
Geb. op 02-05-1898 te Amsterdam (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. op 18-10-1986 te Amstelveen op 88-jarige leeftijd (bron: ?), gecr. op 23-10-1986 te Den Haag (bron: Advertentie).
Dr. van Johan Baptist Maria (Johan Baptist Maria) HOOGSTEDER [191] en Anna Petronella Adriana (Anna Petronella Adriana) STRIKKERS [192].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Arnoldus Numan (Arnoldus Numan) OIJEVAAR [193], geb. op 07-06-1922 te Amsterdam (zie XI.55).
   2. v  Anna Maria (Annemiet) OIJEVAAR [218] bron.
Geb. op 28-07-1924 te Amsterdam (bron: advertentie). bron Ged. ? te ?
Overl. op 28-09-1981 te Amstelveen op 57-jarige leeftijd (bron: advertentie). bron, gecr. op 01-10-1981 te Velsen (bron: advertentie). bron.

X.99    Jan Johan (Jan) OIJEVAAR [180] bron, van 1912 tot 1934 werkzaam bij de stoomvaartmaatschappij Nederland in het verre oosten daarna werkzaam bij het ministirie van handel, nijverheid en scheepvaart. Na de oorlog was hij voorzitter van de in 1946 gehouden scheepvaartconferentie van de verenigde naties en beklede hij topfunkties op het departement van scheepvaart. In 1952 werd hij benoemd tot lid van Phs. van Ommeren en later volgde een benoeming tot president-commissaris van Ogem. Op 17-09-1968 is hij na 16 jaar afgetreden als President Commissaris van Wilton-Feijnoord-Bronswerk.
Geb. op 14-06-1897 te Amsterdam (bron: BS Amsterdam). bron, ged. ? te ?
Overl. op 10-12-1978 te Leidschendam op 81-jarige leeftijd (bron: advertentie). bron, gecr. op 14-12-1978 te Den Haag (bron: Advertentie).
Zn. van Arnoldus Numan (Krisnoldus Numan) OIJEVAAR [9] (zie IX.41) en Johanna (Johanna) KLOOS (Klaas) [129].
- Na drie jaar HBS trad hij in 1912 in dienst bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) die op nederlands indie voer. Hij begon op het hoofdkantoor in Amsterdam maar ging in 1919 naar indie als persoonlijk secretaris van de nieuwe hoofdvertegenwoordigers van de SMN,D.A. Delprat. Hierna beklede hij diverse functies voor SMN in Zuid Oost Azie. In zijn laatste SMN functie te Calcutta was hij tevens vice consul voor Nederland en correspondent van de NRC en het Soerabaiasch Handelsblad

in 1933 besloot hij in utrecht indologie te studeren wat hem in 1936 een doctoraal opleverde. In dat jaar trad hij ook in dienst vij de Economische voorlichtingsdienst van het departement economische Zaken. Na de mobilisatie van 1939 werdt hij adjunct directeur van het rijksbureau voor de Zeescheepvaart. In de bezettingstijd verschoof zijn aandacht steeds meer naar de binnenlandse scheepvaart mede door de voedselschaarst in west europa. Hij werdt een naaste medewerker van de eerste secretaris generaal van het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, H.M. Hirschfeld

In 1946 werdt hij directeur generaal bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Kort daarvoor was hij enige tijd secretaris generaal geweest bij het ministerie van scheepvaart wat in 1946 als zodanig werd opgeheven. Zijn belangrijkste taak was het herstel van de nederlandse koopvaardij. Deze kwam mede door de door onder zijn leiding uitgewerkte vergoedingsregeling voor verloren gegane schepen sneller dan verwacht in 1949 op haar vooroorlogse omvang.

Tevens was hij nauw betrokken bij de intetnationale scheepvaartpolitiek waarin in nederland als klein land een prominente rol in vervulde. Zo was hij voorzitter van enkele internationale conferenties. Op een van deze conferenties werd in 1948 het Intergovernmental Maritime Consultative Organisation (IMCO) opgericht. Daarnaast zat hij het Maritime Transport Committee (MTC) (tot 1965) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESE) voor.

Op 06-04-1951 word een in een advertentie medegedeeld dat aan J.J. Oijevaar de gouden de Ruijter-medaille is uitgereikt. Deze medaille word bij koninklijk besluit uitgereikt aan hen die zich ten behoeve van de koopvaardij bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Hij ontving deze in de eerste plaats voor zijn geduurfde en geslaagde reconstructiepolitiek van de koopvaardijvloot na de tweede wereldoorlog. Dit aldus de toenmaalige minister van waterstaat de heer H.H. Wemmers die de eer had om de medaille op te spelden.

In 1952 tras hij toe tot de Raad van bestuur van Phs. van Ommeren NV, een bedrijf dat zich bezighield met zeescheepvaart en andere aanverwante activiteiten.In de sfeer van scheepvaart en Handelsbetrekkingen vervulde hij nog diverse nevenactiviteiten. Zo was hij bestuurslid van de redersvereniging en het Centraal Orgaan voor de Economische Betrekkingen met het buitenland, had commissarriaten bij OGEM en Wilton Feijnoord en was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Verenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij (gezamelijk inderneming van 8 nederlnsche rederijen). In 1963 leide hij de eerst Nederlandsche handelsmissie naar Indonesie na het herstel van de betrekkingen.

In 1967 begon hij op verzoek van de redersverenigingen een onderzoek naar de problemen in de nederlandse koopvaardij. Zijn analyse opende de ogen van de nederlandse politici, pers en publiek. Hij weet de problemen aan conservatisme onder reders en tekort schietend overheidsbeleid. in internationaal opzicht diende men zich niet langer vast te houden aan de traditionele vrije handelsgedachten. Het rapport Oyevar heeft grote invloed gehad op de verandering die zich in de jaren zeventig voltrokken in het beleid van de overheid en van de rederijen

Na het verschijnen van het rapport trok hij zich mede ten gevolge van zijn verminderde gezichtsvermogen geleidelijk terug uit zijn actieve functies

- Op 21-10-1946 arriveerd hij met het schip de Queen Elizabeth in Amerika bron
- Op 05-02-1947 arriveert hij met de KLM in Amerika bron
- Op 07-01-1948 arriveert hij met de KLM in Amerika bron
- Op 26-11-1948 arriveert hij met de KLM in Amerika bron
- Op 08-12-1948 arriveert hij met het schip de Queen Mary in Amerika bron
- Op 22-11-1949 arriveert hij met de KLM in Amerika bron
- Op 20-03-1950 arriveert hij met de KLM in Amerika bron
- Op 09-07-1950 arriveert hij met de KLM in Amerika bron
- Op 11-03-1951 arriveert hij met het schip de Queen Mary in Amerika bron
- Op 09-11-1952 arriveert hij met de KLM in Amerika bron
- Op 19-10-1953 arriveert hij met de KLM in Amerika bron
- Op 17-06-1954 arriveert hij met de KLM in Amerika bron
- Op 28-04-1955 arriveert hij samen met zijn vrouw met de KLM in Amerika bron
- Op 16-10-1955 arriveert hij met de KLM in Amerika bron

Woonplaatsen na verlaten ouderlijkhuis te Amsterdam:
- Op 06-01-1920 Batavia -
- Op __-__-____ Amsterdam - Calenstraat [?]
- Op 01-05-1935 Amsterdam - Noorder Amstellaan 129 (ouderlijkhuis)
- Op 03-07-1936 Utrecht - Pottenstraat 10
- Op 22-07-1936 Amsterdam - Noorder Amstellaan 129 (ouderlijkhuis) (bron: Amsterdam archiefkaarten 1939-1994) bron
- Op 17-08-1936 Den Haag - Marrestraat 54[?].

Otr. (1) [85] ? te ? Tr. op 29-jarige leeftijd op 25-06-1926 te Singapore / Soerabaja (bron: advertentie). bron bron bron bron bron, tr. kerk ? te ? Sch. -09-1932 te Soerabaja (Nederlands Indie) (bron: ?).
Echtgenote is Hertha Emma Lina (Hertha Emma Lina) HEINEMANN [219].
Geb. op 23-11-1906 te Dortmund (Duitseland) (bron: ?), ged. ? te ?
Dr. van ? (?) HEINEMANN [277] en ? (?) ? [278].
Otr. (2) [9] op 11-02-1939 te ? (bron: advertentie). bron, tr. op 41-jarige leeftijd op 27-02-1939 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Wilhelmina (Mien) BOER [26], 23 jaar oud.
Geb. op 01-05-1915 te Grootebroek (bron: ?), ged. ? te ?
Dr. van DaniŽl (DaniŽl) BOER [279] en Willemien (Willemien) de JONGH [280].
- op 31-12-1938 verloofd bron.
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Jan Joost (Joost) OYEVAAR [27], geb. op 27-10-1940 te den Haag (zie XI.59).
   2. v  Willemien (Ninky) OIJEVAAR [28], geb. op 16-11-1941 te den Haag (zie XI.62).
   3. m  Floris Numan (Floris) OIJEVAAR [29], geb. op 31-01-1944 te den Haag (zie XI.63).
   4. v  Josefine Antje (Pien) OIJEVAAR [30], geb. op 13-01-1950 te den Haag (zie XI.66).

X.103    Antje Johanna (Antje Johanna) OIJEVAAR [541] bron.
Geb. op 02-12-1899 te Amsterdam (bron: BS Amsterdam + advertentie). bron bron, ged. ? te ?
Overl. op 24-07-1959 te Wassenaar op 59-jarige leeftijd (bron: ? (GENLIAS)), begr. ? te ?
Dr. van Arnoldus Numan (Krisnoldus Numan) OIJEVAAR [9] (zie IX.41) en Johanna (Johanna) KLOOS (Klaas) [129].
Woonplaatsen na verlaten ouderlijkhuis te Amsterdam:
- Op 12-02-1929 Amsterdam - (bij haar man).

Otr. [148] op 08-01-1929 te Amsterdam (bron: advertentie). bron, tr. op 29-jarige leeftijd op 24-01-1929 te Amsterdam (bron: ? (GENLIAS) + advertentie). bron bron, tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Nicolaas (Nicolaas) van GEIJN [709], 38 jaar oud, kantoorbediende.
Geb. op 31-10-1890 te Weesp (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Abraham (Abraham) van GEIJN [710] en Grietje (Grietje) PEREBOOM [711].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Nicolaas (Nicolaas) van GEIJN [754] bron.
Geb. op 25-12-1929 te Amsterdam (bron: advertentie). bron bron, ged. ? te ?
   2. v  Anna Johanna (Anna Johanna) GEIJN [712] bron.
Geb. op 10-09-1933 te Amsterdam (bron: advertentie). bron bron, ged. ? te ?

XI.13    Henricus (Henricus) van DORSSEN [411] bron.
Geb. op 05-02-1908 te Amsterdam (bron: advertentie). bron Ged. ? te ?
Overl. 1977 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
Zn. van Henricus (Henricus) van DORSSEN [150], kantoorbediende, rechtskundig adviseur, en Aletta (Aletta) OOIJEVAAR [149] (zie X.43).
Otr. [79] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is ? (?) ? [417].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Dr. van ? (?) ? [418] en ? (?) ? [419].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Sybilla Rozina (Johanna Sybilla Rozina) van DORSSEN [420] bron.
Geb. op 29-01-1936 te Amsterdam (bron: ?), ged. ? te ?
   2. v  Marja (Marja) van DORSSEN [421] bron.
Geb. voor 1945 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
   3. v  Hendrika Geertruida Emily (Hendrika Geertruida Emily) van DORSSEN [422] bron.
Geb. 1945 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
   4. v  Truuske Lida (Truuske Lida) van DORSSEN [423] bron.
Geb. 1951 te ? (bron: ?), ged. ? te ?

XI.16    wlexus Jan (Alexus) van DORSSEN [412] bron.
Geb. op 30-10-1911 te Amsterdam (bron: advertentie). bron bron, ged. ? te ?
Zn. van Henricus (Henricus) van DORSSEN [150], kantoorbediende, rechtskundig adviseur, en Aletta (Aletta) OOIJEVAAR [149] (zie X.43).
Otr. [86] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Gertrud (Gertrud) KLIEMER [424].
Geb. op 25-04-1912 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Dr. van ? (?) KLIEMER [425] en ? (?) ? [426].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hans (Hans) van DORSSEN [427] bron.
Geb. op 23-07-1940 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
   2. v  Ottilie (Ottilie) van DORSSEN [428] bron.
Geb. op 11-06-1943 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
   3. v  Trudi (Trudi) van DORSSEN [429] bron.
Geb. op 17-01-1951 te ? (bron: ?), ged. ? te ?

XI.34    Louise Hendrika (Louise Hendrika) OIJEVAAR [207] bron.
Geb. op 09-03-1911 te Amsterdam (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. op 25-03-1976 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd (bron: ?), begr. ? te ?
Dr. van Abraham (Abraham) OIJEVAAR [85] (zie X.59) en Wilhelmina Johanna Catharina (Wilhelmina Johanna Catharina) VERNES [99].
Woonplaatsen na verlaten ouderlijhuis te _:
- Op __-__-____ Amsterdam -
- Op 20-10-1937 Amsterdam - Keizersgracht 698
- Op 03-07-1944 Amsterdam - Ceintuurbaaan 372 III
- Op 17-01-1973 Amsterdam - Ceintuurbaaan 372 II (bron: Amsterdam archiefkaarten 1939-1994) bron.

Otr. [80] op 14-09-1937 te Amsterdam (bron: advertentie). bron, tr. op 26-jarige leeftijd op 29-09-1937 te Amsterdam (bron: advertentie). bron, tr. kerk ? te ? (RK) (bron: ?).
Echtgenoot is Hendricus Martinus Antonius (Henk) SCHMITZ [208], 28 jaar oud.
Geb. op 31-07-1909 te Amsterdam (bron: ?), ged. (RK) ? te ? (bron: ?).
Overl. op 04-02-1945 te Amsterdam op 35-jarige leeftijd (bron: ?), begr. ? te ?
Zn. van ? (?) SCHMITZ [289] en ? (?) ? [290].
Uit dit huwelijk:
   1. m  (Albertus) (Bert) SCHMITZ [655] bron.
Geb. <1940 te Amsterdam, ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Op 2 jarige leeftijd overleden
Overleden door inslikken van een open veiligheidsspeld.
   2. v  Elisabeth Alberta Maria (Els) SCHMITZ [656] bron, wethouder.
Geb. op 16-10-1940 te Amsterdam (bron: advertentie). bron bron, ged. ? te ?
Otr. [139] ? te ? Tr. op 25-jarige leeftijd op 07-06-1966 te Amsterdam (bron: trouwkaart), tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Jan (Jan) MAAS [657], Directeur internaat.
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van ? (?) MAAS [658] en ? (?) ? [659].
pdf.
   3. m  Albertus Johannes Maria (Bert) SCHMITZ [660] bron, (bouw)technisch tekenaar.
Geb. op 15-07-1943 te Amsterdam (bron: ?), ged. ? te ?
Naar Amerika geemigreerd.
   4. v  Wilhelmina Johanna Catharina (Willy) SCHMITZ [661], geb. op 27-12-1944 te Amsterdam (zie XII.13).


Eerste blad   Vorig blad Blad 8 van 12 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad
 

Homepage |E-mail