Eerste blad   Vorig blad Blad 429 van 570 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad


11734    Dirk (Dirk) Dirksz BAARS (de Jonge) [25602] bron (code: 2^14+3542).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Dirk (Dirk) BAARS [25811] (code: 2^15+7084) (zie 23468) en Jannetje (Jannetje) Jans ? [25812] (code: 2^15+7085) (zie 23469).
- Op 03-11-1628 koopt en Dirk Baars van Arnout van Heuseden namens de deken en kapitel Cornelis Baars 4 morgen in Schalkwijk vanaf de Schalkwijkerwetering tot de Goyer opslag. Dit volgens inv nr 2174 (bron: ?)
- Op 14-10-1634 procuratie voor het gerecht van Schalkwijk ten behoeve van Jan Dirksz Baars voor het transporteren van de helft van een halve hoeve land te Schalkwijk van de Schalkwijksewetering tot de Goijerwetering. Dit land was eerder in huur van zijn vader en ridder Johan de Huter. Genoemd worden de Erven van Willem de Voocht van Rijnevelt en Elisabeth van Voorst, Joost de Voocht van Rijnevelt kanonik in de St Jan te Utrecht, Cornelia de Voocht van Rijnevelt, Elisabet de Voocht van Rijnevelt vrouw van Pieter van Roden, de kinderen Anna de Voocht van Rijnevelt en Johan de Huter te weten Jacob de Huter, Peter de Huter, Johan de Huter, Margaretha de Huter, Elisabet de Huter, Maria de Huter en Petronella de Huter, Gerrit Baars en Dirk Dirksz Baars beide van Schalkwijk. Dit volgens ONA Utrecht inv nr U019a006 fol 196 (bron:?)
- Op 28-03-1640 wordt Cornelis Willemsz Vermeer te Cothen genoemd met zijn schoonvader Dirk Baars te Schalkwijk wegens de huur van de Blommerweert te Cothen van Cornelis van Matenesse via Cornelis van Coesvelt. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u021a008 fol 20 (bron: ?)
- Op 24-04-1641 wordt Dirk Baarsz de jonge te Schalkwijk genoemd als borg voor zijn schoonzoon Cornelis Willemsz Vermeer te Cothen zoon van Willem Willemsz Vermeer. Belanghebbende zijn Evert van de Poll en Jaob van Ach van Wijk. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u021a009 fol 34 (bron: ?)
- Op 05-05-1641 verzoek door Reijrtje Adriaans Cruijf en Grietje Gerrits moeder en zuster van t groothuis van de Begijnhof te Utrecht om proces te volgen tegen Dirk Baars en Gijsbert Holl te Schalwijk, Dit volgens ONA Utrecht inv nr u031a001 fol 162 (bron: ?)
- Op 27-11-1641 wordt Dirk Dirksz Baars met Klaas Dirksz te Schalkwijk genoemd als huurder van Francois van Hulsen en de vicarie van St Janskerk. Dit van 4 1/2 morgen weijland in een hoeve van 18 mergen te Schalkwijkerwetering. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u 021a009 fol 41 (bron: ?)
- Op 23-11-1644 wordt Dirk Baers de jonge te Schalkwijk genoemd wegens een schuld voor geleverd bier en draf aan Klaas van Roijen en Jan van Rijn te Utrecht. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u033a001 fol 16 (bron: ?)
- Op 22-11-1648 worden Cornelis Willemsz Vermeer te Cothen en Dirk Dirksz Baars de jonge te Schalkwijk genoemd wegens een schuldbekentenis aan Harman van Cuijlemborch in een plecht van 08-08-1644. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u022a019 fol 176 (bron: ?)
- Op 23-06-1652 wordt ene Dirk Dirksz Baars genoemd wegens een leen van een halve hoeve in Schalkwijk van Dirk van der Wel wegens het overlijden van zijn vader Stevens Dirksz van der Wel. Het land was afkomstig van Stevens moeder Echtje Gerardsz vrouw van Dirk Cornelisz. Dit volgens leenregisteren Vianen 29 fol 143 (bron: ? )
- op 28-03-1654 huurt Gijsbert Crijnsz Pauw met Jan Hubertsz / Dirksz Baars van Adrianus Junius rector te Amsterdam en Johan van der Heijden advocaat te Utrecht. Het betreft een huis met hofstede 4 mergen te Cothen aan de Boom, nog 3 1/2 mergen ten oosten van voorgaande, een kleine hofstede tegenover het vorige te Cothen, nog 2 mergen en 21 roeden rond de kerk van Cothen, 5 mergen weiland en 3 akkers te Riteheuvel en nog 8 hond weiland te Wijkerbroek. De kleine hofstede is tinsgoed en de huurders mogen de huur overdoen aan Cornels Willems Vermeer. De huurders nemen de resterende huurjaren van het perceel de Blommerweerd over van de verhuurder.
- Op 01-04-1654 akte die niet is gepasseerd waarin Baars Dirksz Baars borg stond voor zijn broer Dirk Dirksz Baars. Verklaarders zijn de erven van Cornelis Dirksz Koppelman, Gijsbert van der Horst zwager van Antonius Jacobsz Heijmenberch. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u021a020 fol 206 (bron: ?)
- Op 03-06-1654 moeten Cornelisz Dirksz van der Well als mede borg van zijn schoonvader Dirk Dirksz Baars met Jan [Dirksz] Baars en diens broer Baars Dirksz Baars beloven dat zij aan Cornelia Simonsz van Dobben weduwe van Pieter Jansz van der Burch te Schoonhoven f 600 zullen voldoen. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u021a020 fol 85 (bron: ? (UTRECHT))
- Op 15-04-1657 ontvangt Baars Dirksz wegens het overlijden van zijn broer Dirk Baarsz de helft in een leen van een hoeve land te Schalkwijk.
Dit volgens leenregisteren Vianen 29 fol 191v-192 (bron: ? )
- Op 01-01-1676 schuldbekentenis van Cornelis Dirksz van der Well met borgen Jan Dirksz Baars en Dirk Dirksz Baarsz aan Elisabet Schuijt weduwe van Cornelis Wijkersloot en schoonmoeder van schuldeiser Tomas Donker. Als nieuwe borgen worden genoemd zijn zoons Dirk Cornelisz van der Well, Gerrit Cornelisz van der Well en Leendert Cornelisz van der Well. Verder wordt genoemd Teunis Baars als weduwnaar van Neeltje Dirksz van der Well. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u064a005 fol 4 (bron: ? (UTRECHT)).

Otr. [7679] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
11735    Jannetje (Jannetje) Hendriksz ? [25603] bron (code: 2^14+3543).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Hendrik (Hendrik) ? [22166] (code: 2^15+7086) (zie 23470) en ? (?) ? [25875] (code: 2^15+7087) (zie 23471).
- Op 13-03-1654 draagt Jannetje Hendriks weduwe van Dirk Baars te Schalkwijk f900-0-0 over aan haar kinderen. Dit uit de nalatenschap van haar schoonzuster Lucia [= Sijtje] Baars man van Jan Lucas. Ontvanger zijn de 4 kinderen van haar dochter Anna Dirksz Baars en Cornlis Dirksz van der Well. Jan Lucas heeft de lijftocht op 2 morgen land onder Schonauwen uit de erfenis van zijn vrouw die aan Anna Dirksz Baars bij haar huwelijk zijn gegeven vandaar de compensatie van f9000-0-0. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u036a008 fol 112 (bron: ? (UTRECHT)).
- Op 27-06-1654 wordt Jannetje Hendriks weduwe van Dirk Baers te Schalkwijk genoemd wegens een schuld voor geleverd bier en draf aan Nicolaas van Roijen en Johan van Rijn te Utrecht. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u033a001 fol 16 (bron: ?).

Uit dit huwelijk:
   1. v  Maagje (Maagje) Dirksz BAARS [22158].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Op 24-01-1660 verklaard Cornelis Willemsz Vermeer man van Maagje Dirks Baars uit Kooten dat Gijsbert Crijns Pauw 3 jaar eerder f200,- voor heeft betaald aan [Adrianus] Junios rector te Amsterdam voor gekocht Koorn. Verder heeft Sijtje Baars moeije [= tante] van Maagje Dirksz Baars bij haar testament 1 derde deel van f500,- nagelaten aan Maagje Dirksz Baars en de twee andere delen aan Gijsbert Pauw en aan [Anna Dirksz Baars] de vrouw van Cornelis Dirksz van Well. 14-01-1660 oude stijl (bron: ONA Utrecht inv nr U053a006 fol 5) transcriptie
Otr. [6683] ? te ? Tr. voor 1640 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Cornelis (Cornelis) Willemsz VERMEER [22159].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Willem (Willem) Willemsz VERMEER [22160] en ? (?) ? [22161].
- Op 28-03-1640 wordt Cornelis Willemsz Vermeer te Cothen genoemd met zijn schoonvader Dirk Baars te Schalkwijk wegens de huur van de Blommerweert te Cothen van Cornelis van Matenesse via Cornelis van Coesvelt. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u021a008 fol 20 (bron: ?)
- Op 28-03-1640 wordt Cornelis Willemsz Vermeer te Cothen genoemd met als zijn borg schoonbroer Cornelis Dirksz van der Wel te Schalkwijk wegens een schuld van f 950-0-0 aan Jacob van Asch van Wijck. De schuld komt uit de erfenis van zijn vader Willem Willemsz Vermeer en wordt geclaimed via Cornelis van Coesvelt. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u021a008 fol 21 (bron: ?)
- Op 24-04-1641 wordt Dirk Baarsz de jonge te Schalkwijk genoemd als borg voor zijn schoonzoon Cornelis Willemsz Vermeer te Cothen zoon van Willem Willemsz Vermeer. Belanghebbende zijn Evert van de Poll en Jaob van Ach van Wijk. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u021a009 fol 34 (bron: ?)
- Op 22-11-1648 worden Cornelis Willemsz Vermeer te Cothen en Dirk Dirksz Baars de jonge te Schalkwijk genoemd wegens een schuldbekentenis aan Harman van Cuijlemborch. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u022a019 fol 176 (bron: ?)
- Op 07-05-1652 transport van goederen te Cothen aan Adriana Junius door de erfgenamen van Willem Willemsz Vermeer. Genoemd wordt zoon Cornelis Willems Vermeer man van Maria Baars te Cothen. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u021a019 fol 73 (bron:? (UTRECHT)).

   2. v  Anna (Anna) Dirks BAARS [22162].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Op 13-03-1654 draagt Jannetje Hendriks weduwe van Dirk Baars te Schalkwijk f900-0-0 over aan haar kinderen. Dit uit de nalatenschap van haar schoonzuster Lucia [= Sijtje] Baars man van Jan Lucas. Ontvanger zijn de 4 kinderen van haar dochter Anna Dirksz Baars en Cornlis Dirksz van der Well. Jan Lucas heeft de lijftocht op 2 morgen land onder Schonauwen uit de erfenis van zijn vrouw die aan Anna Dirksz Baars bij haar huwelijk zijn gegeven vandaar de compensatie van f9000-0-0. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u036a008 fol 112 (bron: ? (UTRECHT)).
Otr. [7786] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Cornelis (Cornelis) Dirksz van WELL [22163].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Dirk (Dirk) Cornelisz van der WELL [26136] en Eegtje (Eegtje) Gerards ? [26137].
- Op 28-03-1640 wordt Cornelis Willemsz Vermeer te Cothen genoemd met als zijn borg schoonbroer Cornelis Dirksz van der Wel te Schalkwijk wegens een schuld van f 950-0-0 aan Jacob van Asch van Wijck. De schuld komt uit de erfenis van zijn vader Willem Willemsz Vermeer en wordt geclaimed via Cornelis van Coesvelt. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u021a008 fol 21 (bron: ?)
- Op 10-04-1652 worden Cornelis Dirksz van de Well en Gijsbert Quirijnsz respectievelijk Jacob Sweeren genoemd als gebruikers van 12 en 8 morgen bouwland en weiland te Schalkwijk. Dit wegens de verkoop van het land door Guilliame de Lange aan zijn zoon Willem Christoffel de Langen. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u053a003 fol 126 (bron: ? (UTRECHT))
- Op 03-06-1654 moeten Cornelisz Dirksz van der Well als mede borg van zijn schoonvader Dirk Dirksz Baars met Jan [Dirksz] Baars en diens broer Baars Dirksz Baars beloven dat zij aan Cornelia Simonsz van Dobben weduwe van Pieter Jansz van der Burch te Schoonhoven f 600 zullen voldoen. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u021a020 fol 85 (bron: ? (UTRECHT))
- Op 24-01-1660 verklaard Cornelis Willemsz Vermeer man van Maagje Dirks Baars uit Kooten dat Gijsbert Crijns Pauw 3 jaar eerder f200,- voor heeft betaald aan [Adrianus] Junios rector te Amsterdam voor gekocht Koorn. Verder heeft Sijtje Baars moeije [= tante] van Maagje Dirksz Baars bij haar testament 1 derde deel van f500,- nagelaten aan Maagje Dirksz Baars en de twee andere delen aan Gijsbert Pauw en aan [Anna Dirksz Baars] de vrouw van Cornelis Dirksz van Well. 14-01-1660 oude stijl (bron: ONA Utrecht inv nr U053a006 fol 5) transcriptie
- Op 10-11-1660 verklaart Maagje Dirksz vrouw van Thomas Pauwels te Werkhoven dat zij nog Baars Dirksz Baars nog Cornelis Dirksz van der Wel nog Steven Dirksz van der Wel nog Neeltje Dirks van der Wel nog Neeltje Baars beschuldigt van defloratie en derhalve geen prententies op hen heeft. Ook haar zoon Dirk Cornelisz [Vermeer?] en haar man comformeren zich aan deze verklaring. Dit volgens ONA Utrecht inv nr U053a006 fol 132 (bron: ?)
- Op 16-04-1672 worden diverse borgtochten voor [Nale van Cooth] de weduwe van Adriaan de Reusch schout te Schalkwijk ten behoeve van Willem Bom gepasseerd. Hierin genoemd als verlener Joachim Vervoorn voogd van de weduwe en als verkrijgers de weduwe van Adriaan de Ridder, Cornelis Baars, de weduwe [Neeltje Dirksz van der Well ?] van Jan Dirksz Baars, Antonius Baars, Jan Lucasz, Gijsbert Acrijnzen en Cornelis Dirksz van Wel alle te Schalkwijk. 06-04-1672 oude stijl (bron: ONA Utrecht inv nr u067a002 fol 287) transcriptie
- Op 08-01-1676 schuldbekentenis van Cornelis Dirksz van der Well met borgen Jan Dirksz Baars en Dirk Dirksz Baarsz aan Elisabet Schuijt weduwe van Cornelis Wijkersloot en schoonmoeder van schuldeiser Tomas Donker. Als nieuwe borgen worden genoemd zijn zoons Dirk Cornelisz van der Well, Gerrit Cornelisz van der Well en Leendert Cornelisz van der Well. Verder wordt genoemd Teunis Baars als weduwnaar van Neeltje Dirksz van der Well. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u064a005 fol 4 (bron: ? (UTRECHT))
- Op 22-01-1676 scheiding van de goederen van Neeltje Dirksz Well weduwe van Jan Dirksz Baars van der Well en tante erfgenamen. De kinderen van Cornelis Dirksz van der Wel [en Grietje van Bemmel] genaamd Dirk, Cornelis, Leendert, Willem, Gerrit, Teuntje, Steven onmondig, Annetje onmondig en Elisabet onmondig. En [de kinderen van Steven van der Well en Neeltje Dirksz Baars genaamd] Dirk, Adriaan, Eegje en Jannigje. Cornelis Dirksz van der Wel was een broer van zowel Neeltje Dirks van der Wel als Elisabeth Dirks van der Wel vrouw ban Baars Dirksz Baars. Het betreft 6 mergen bouwland en 1 1/2 mergen land in de Schalkwijkerweteringe. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u053a017 fol 127 (bron: ? (UTRECHT))
- Op 29-01-1676 schuldbekentenis aan Poulus Hernius wegens 1 1/2 morgen land te Schalkwijk genaam Suikerakker en 5 1/2 morgen te Tull en Waal ganaamd de Crom. Dit aan de kinderen en erven van Cornelisz Dirksz van der Well, Dirk Dirksz van der Wel, Cornelis Dirksz van der Well, Leendert Dirksz van der Wel, Willem Dirksz van der Well, Gerrit Dirksz van der Well, Teuntje Dirksz van der Well en de drie onmonidige kinderen Steven Dirksz van der Well, Annetje Dirks van der Well en Elisabeth van der Well alle te Schalkwijk. Dit volgens ONA Utrecht inv nr U047a008 fol 106 (bron: ? (UTRECHT))
- Op 09-12-1684 is Neeltje Dirks Baars weduwe van Gijsbert Crijnsz Pauw samen met Dirk Cornelisz van der Wel borg voor, Dirk alias Baars Stevensz van der Wel, Arien Stevensz van der Wel, Jannigje Stevens van der Wel, Crijn Gijsbertsz Pauw en Eegje Stevens van der Wel voor betaling van f1000,- met renten. 29-11-1684 oude stijl (bron: ONA Utrecht inv nr U114a001 fol 34) transcriptie

- Op 30-10-1696 akte van uitkoop uit de boedel van Cornelis Dirsz van der Well en Annetje Dirksz Baars. Genoemd worden Willem [Cornelisz] van der Well, Elisabeth [Cornelis] van der Well, Dirk [Cornelisz] van der Wel, Steven [Cornelisz] van der Wel, Annetje [Cornelis] van der Wel en de weduwe van Cornelis Cornelisz van der Wel, Fijtje Jans Verweij. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u093a031 fol 33 (bron: ?)
   3. v  Neeltje (Neeltje) Dirksz BAARS [22337] (code: 2^13+1771), geb. ? te ? (zie 5867).

11736    Jan (Jan) RAM [25805] bron (code: 2^13+2544).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van ? (?) RAM [25807] (code: 2^14+5088) (zie 23472) en ? (?) ? [25808] (code: 2^14+5089) (zie 23473).
Otr. [7761] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
11737    ? (?) ? [25806] bron (code: 2^13+2545).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Evert (Evert) Jansz RAM [25676] (code: 2^12+1772), geb. ? te ? (zie 5868).

11738    Teunis (Teunis) SCHAIK VAN [25801] bron (code: 2^13+2546).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van ? (?) SCHAIK VAN [25803] (code: 2^14+5092) (zie 23476) en ? (?) ? [25804] (code: 2^14+5093) (zie 23477).
Otr. [7759] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
11739    ? (?) ? [25802] bron (code: 2^13+2547).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aaltje (Aaltje) Teunis SCHAIK VAN [25750] (code: 2^12+1773), geb. ? te ? (zie 5869).

11740    Aris (Aris) van SCHAIJK [25500] bron (code: 2^13+2548).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van ? (?) van SCHAIJK [25884] (code: 2^14+5096) (zie 23480) en ? (?) ? [25885] (code: 2^14+5097) (zie 23481).
Otr. [7791] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
11741    ? (?) ? [25501] bron (code: 2^13+2549).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joost (Joost) Arisz van SCHAIJK [22341] (code: 2^12+1774), geb. ? te ? (zie 5870).

11742    Pieter (Pieter) Dirksz COPPEL (Coppelman) [25777] bron (code: 2^13+2550).
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Dirk (Dirk) COPPEL [25799] (code: 2^14+5100) (zie 23484) en ? (?) ? [25800] (code: 2^14+5101) (zie 23485).
- Op 22-02-1613 wordt Peter Dirksz Coppel genoemd met naastgelegen land Dit volgens ORA Tull en 't Waal inv. nr. 1999 (bron: ?)
- Op 24-4-1619 verklaren Peter Dircksz Coppel en zijn vrouw schuldig te zijn aan Johan van Oort, drossaard van Vreeswijk, 400 gulden. Zij stellen als onderpand 3 morgen land met huis, hof, bergen en schuur, strekkende van de Waalse wetering tot in de diepte van de Lek toe. Geroijeerd 10-3-1661. Dit volgens ORA Tull en 't Waal inv. nr. 1999 (bron: ?)
- Op 01-09-1622 verklaart Reijer Gerritsz de Vosch, schipper in Tull, dat hij op 20-12-1612 gepasseerd heeft een rente-obligatie t.b.v. Gerrigje Aerts, huisvrouw van Willem Jacobsz Kenneteech, won. buiten Catharinapoort, van 100 gulden, op zijn huis en hofstede met boomgaard etc binnen- en buitendijks. Geroijeerd 4-2-1632. Peter Dircksz Coppel en Adriaen Huijbertsz, won. Honswijk, consenteren in deze bezwaring. Dit volgens ORA Tull en 't Waal inv. nr. 1999 (bron: ?).

Otr. [7752] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
11743    ? (?) ? [25778] bron (code: 2^13+2551).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Annetje (Annetje) Pieters COPPEL (Coppelman) [22342] (code: 2^12+1775), geb. ? te ? (zie 5871).
   2. v  Jannetje (Jannetje) Pieters COPPEL (Coppelman) [25779].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. op 15-03-1670 te ? (bron: ?), volgens testament 05-03-1670 oude stijl, begr. ? te ?
- Op 08-05-1662 testament van Aaltje Geerlofs van Vreeswijk vrouw van Jan Herbertsz Verhoef te Utrecht Lange Nieuwstraat. Erfgenamen zijn neef Dirk Pietersz Coppelman te 't Waal, Aafje Pieter Coppelman weduwe van Jacques Mus te Amsterdam, Jannetje Pieter Coppelman weduwe van Anthonis Pauw tussen de Vaart en 't Waal, Gijsbert Pietersz Coppelman te 't Waal en Anna Peters Coppelman weduwe van Joost Arisz tussen 't Waal en de Vaart. Verder wordt haar moeder Maria Antonius laast weduwe van Pieter Pietersz de Vosch genoemd en de dochter van haar man Aaltje Jans Verhoef. Willempje Gerritsz Coppelman vrouw van Cornelis Antoniusz wordt ook nog vermeld. 28-04-1662 oude stijl (bron: ONA Utrecht inv nr U031a009 fol 29) transcriptie
- Op 01-12-1668 testament Jannetje Pieters Coppell laatst weduwe van Antonius Stevensz Pauw uit 't Waal. Erfgenamen zijn haar broers Dirk Pietersz Coppell en Gysbert Pietersz Coppell, de kindernn van wijlen haar zus Aafje Pieters Coppell weduwe van Jacques Musch en de kinderen van Anna Pietersz Coppell weduwe van Joost Adriaansz. Anna Pietersz zal de levenslange lijftocht genieten van het erfdeel van haar kinderen. De dochter van Gerrit Pieters Coppel is uitgesloten van de erfenis. Op 15-03-1670 is de testartice overleden. 21-11-1668 oude stijl (bron: ONA Utrecht inv nr U0407a005 fol 203) transcriptie

Otr. (1) [7753] op 15-04-1635 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede inv nr 571a). bron, tr. op 22-04-1635 te ? (bron: DTB Wijk bij Duurstede inv nr 571a). bron, tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Bernt (Bernt) Huibertsz de ROIJ [25780].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Huibert (Huibert) de ROIJ [25781] en ? (?) ? [25782].
Bernt Huibertsz de Roij was weduwnaar:
Otr.[8716] op 28-03-1627 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede inv nr 571a). bron, tr. op 11-04-1627 te Wijk bij Duurstede (bron: DTB Wijk bij Duurstede inv nr 571a). bron.
Met Neeltje (Neeltje) Huigen ? [29002].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Huig (Huig) ? [29003] en ? (?) ? [29004].

- Op 12-04-1635 huwelijkse voorwaarde weduwnaar Bernt Huibertsz de Roij en Jannetje Pieters van Coppel. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u12a014 fol (bron: ? (Utrechtse Parentelen voor 1650 deel 5)).
Otr. (2) [7754] ? te ? Tr. op 27-06-1637 te Tull en 't Waal (bron: ? (ORA Tull en 't Waal inv nr 1999)), tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Antonius (Antonius) Stevensz PAUW [25783].
Geb. ±1595 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Steven (Steven) Willemsz PAUW [25784] en Aalbertje (Aalbertje) Teunis van LEGENDAAL [25785].
Antonius Stevensz Pauw was weduwnaar:
Otr. [8714] ? te ? Tr. voor 1629 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Met Aafje (Aafje) Gijsberts ? [25769].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Gijsbert (Gijsbert) Jan HENDRIKSZ [25770] en Maartje (Maartje) Adriaans ? [28998].

Antonius Stevensz Pauw was weduwnaar:
Otr. [8715] op 11-07-1635 te Utrecht (bron: DTB Utrecht inv nr 85). bron, tr. op 19-07-1635 te ? (bron: DTB Utrecht inv nr 85). bron, tr.kerk ? te ?
Met Jannetje (Jannetje) Klaas VERMEULEN [28999].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Klaas (Klaas) Matthijsz VERMEULEN [29000] en ? (?) ? [29001].

- Op 22-10-1627 wordt hij genoemd met 6 morgen van Oudmunster komende van zijn vader. Dit volgens 223 kapittel van Oudmunster te Utrecht invnr 21-16 (bron: ? (Utrechtse Parentelen voor 1600 deel 5)
- Op 21-11-1628 wordt hij genoemd met 13 morgen en 4 hond aan 6 percelen te Houten. Dit volgens 221 kapittel van Sint Marie te Utrecht inv nr 957-11 (bron: ? (Utrechtse Parentelen voor 1600 deel 5)
- Op 11-06-1632 wordt hij vermeldt als schepen van Schonauwen. Dit volgens archief Utrecht 2811-I? (bron: ? (Utrechtse Parentelen voor 1600 deel 5)
- Op 27-05-1639 leggen Anthonius Stevensz Pauw (44) uit schonauwen en Anthonius Crijnsz Pauw (38) uit 't Goy verklaring af. Dit als geboren inwoners uit 't Goy, Schonauwen en schalkwijk dat de landerijen uit de boedel van Rochus Adriaansz Biesser in 4 gelijke delen zijn verdeeld. Hiervan was het deel te Schalkwijk het slechste deel. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u017a003 fol ? (bron: ?)
- Op 27-06-1639 diverse getuigen bevestigen dat wijlen Rochus Adriaansz Bieser en Jannetje Eersten [Pauw] in hun leven hun oudst zoon Eerst alle leen, erfpacht en tijnsgoederen nalieten onder voorwaarde dat deze aan hun 2de zoon Adriaan 100 gulden eens zou geven en hun dochters Annetje Huijbertje, Adriana en Gijsbertje ieder 500 gulden. De beide zoons zijn echter inmiddels overleden zonder kinderen na te laten. De getuigen zijn oa Anthoni Stevensz Pauw (44) te Schounauwen, Antoni Crijnsz (34) te 't Goy en Bart Stevensz van Schaijck (34) te Schalkwijk. Dit volgens ORA Utrecht 252-2 dosier A16 (bron: ? (Utrechtse Parentelen voor 1650 deel 5))
- Op 06-11-1641 wordt hij genoemd als getuigen bij het huwelijk van zijn nichtje Aafje Anthonius Gijsbertsz met Anthonis Jansz Blok uit Achtersloot. Dit volgens ONA Utrecht inv nr u19a011 (bron: ? (Utrechtse Parentelen voor 1600 deel 5)
- Op 14-07-1643 wordt hij genoemd met 13 morgen en 4 hond aan 6 percelen te Houten. Dit volgens 221 kapittel van Sint Marie te Utrecht inv nr 957-12 (bron: ? (Utrechtse Parentelen voor 1600 deel 5)
- Op 21-03-1645 wordt hij vermeldt als schepen van Schonauwen. Dit volgens 233 Staten van Utrecht 358-3 (bron: ? (Utrechtse Parentelen voor 1600 deel 5)
- Op 10-08-1647 wordt hij vermeldt als schepen van Schonauwen. Dit volgens 233 Staten van Utrecht 358-3 (bron: ? (Utrechtse Parentelen voor 1600 deel 5)
- Op 05-07-1650 wordt hij genoemd met 13 morgen en 4 hond aan 6 percelen te Houten. Dit volgens 221 kapittel van Sint Marie te Utrecht inv nr 957-13 (bron: ? (Utrechtse Parentelen voor 1600 deel 5)
- Op 27-07-1650 goedkeuring door Gerrit Pietersz Coppel uit 't Waal, Gijsbert Pietersz Coppel uit 't Waal, Antonius Stevensz Pauw, Jacques Musch en Joost Adriaans aan Dirk Petersz Koppel om 8 morgen te Scahlkwijk te verkopen aan Cyperianus Regneri ab Oosterga professor te Utrecht. Allen als erfgenamen van hun (schoon)ouders. (bron: ONA Utrecht inv nr U47a001 fol 13. transcriptie
- Op 31-12-1653 blijkt hij te zijn overleden volgens ORA Houten en 't Goy inv nr 791 (bron: ?).

   3. m  Dirk (Dirk) Pietersz COPPEL (Coppelman) [25786].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Op 13-10-1631 zijn Dirk Pietersz Coppel uit 't Waal en Gerrit Pietersz Coppel aan de Vaart eisers wegens een ongelijk op de weg van de Vaart naar Utrecht waarbij een vrouw om het leven is gekomen. Getuigen was Jan van Dalen man van Hilletje van Rijswijk te Cleef in de Stokvis. Dit volgens ONA Utrecht inv nr U019a003 fol 211 (bron: ? (UTRECHT))
- Op 27-11-1634 transporteren Jonker Adriaen Ram, heer van Schalkwijk en van Tull en 't Waal, als ambachtsheer van Tull en 't Waal, Dirck Petersz Coppell en Gerrit Cornelisz Dijkmeesterszoon, kerkmeesters van Tull en 't Waal aan Otto van Vijffhuijsen, schout van Tull en t Waal, 2 morgen land met waijcuijll, door den inbreuk van de Lekdijk in 1624 veroorzaakt. Dit volgens ORA Tull en 't Waal inv nr 1999 (bron: ?)
- Op 22-05-1637 verlenen Dirk Pietersz Coppel uit 't Waal en Jacob Gerritsz van Rossum de voorkinderen van Jannetje van Nichtevegt een vrijwaring inzake f600-0-0. Deze was Anthonius Cornelis Utman weduwnaar van Jannetje Nichtevecht verschuldigd aan de weduwe van kameraraar Gerobulus. Dit volgens ONA Utrecht inv nr U028a005 fol 37 (bron: ? (UTRECHT))
- Op 27-04-1643 ontvant Dirk Pietersz Coppel het eigendom van een hoeve genaamd de Coeckenhoeve met boomgaard, huis te Schalkwijk (Tull en 't Waal) ten behoeve van Dierck Mode raad ordinaris hof van Utrechtm. Dit van Wilhelmina van Bronkhorst weduwe van bernart van den Bongaard en haar schoonzus Anna van de Bongaard weudwe van Haserszouwde, Dit volgens ONA Utrecht inv nr u021a010 fol 41 (bron: ? (UTRECHT))
- Op 13-01-1648 bekend Dirk Pietersz Coppel f40-0-0 schuld aan Bitter van de Marsche. Dit volgens ONA Utrecht inv nr U021a015 fol 6 (bron: ? (UTRECHT))
- Op 27-07-1650 goedkeuring door Gerrit Pietersz Coppel uit 't Waal, Gijsbert Pietersz Coppel uit 't Waal, Antonius Stevensz Pauw, Jacques Musch en Joost Adriaans aan Dirk Petersz Koppel om 8 morgen te Scahlkwijk te verkopen aan Cyperianus Regneri ab Oosterga professor te Utrecht. Allen als erfgenamen van hun (schoon)ouders. (bron: ONA Utrecht inv nr U47a001 fol 13. transcriptie
- Op 08-05-1662 testament van Aaltje Geerlofs van Vreeswijk vrouw van Jan
Herbertsz Verhoef te Utrecht Lange Nieuwstraat. Erfgenamen zijn neef Dirk Pietersz Coppelman te 't Waal, Aafje Pieter Coppelman weduwe van Jacques Mus te Amsterdam, Jannetje Pieter Coppelman weduwe van Anthonis Pauw tussen de Vaart en 't Waal, Gijsbert Pietersz Coppelman te 't Waal en Anna Peters Coppelman weduwe van Joost Arisz tussen 't Waal en de Vaart. Verder wordt haar moeder Maria Antonius laast weduwe van Pieter Pietersz de Vosch genoemd en de dochter van haar man Aaltje Jans Verhoef. Willempje Gerritsz Coppelman vrouw van Cornelis Antoniusz wordt ook nog vermeld. 28-04-1662 oude stijl (bron: ONA Utrecht inv nr U031a009 fol 29) transcriptie
- Op 10-10-1668 kwitantie wegens huwelijkse voorwaarden. Dirk Pietersz Coppel man van Teuntje Jans Ruijsch verklaart dat het kapitaal a f600,- afkomstig van wijlen Marritje Jans Ruijsch vrouw van Jan Hendriksz Vonk toekomt aan zijn vrouw. Dit volgens ONA Utrecht inv nr U047a005 fol 193 (bron: ? (UTRECHT))
- Op 01-12-1668 testament Jannetje Pieters Coppell laatst weduwe van Antonius Stevensz Pauw uit 't Waal. Erfgenamen zijn haar broers Dirk Pietersz Coppell en Gysbert Pietersz Coppell, de kindernn van wijlen haar zus Aafje Pieters Coppell weduwe van Jacques Musch en de kinderen van Anna Pietersz Coppell weduwe van Joost Adriaansz. Anna Pietersz zal de levenslange lijftocht genieten van het erfdeel van haar kinderen. De dochter van Gerrit Pieters Coppel is uitgesloten van de erfenis. Op 15-03-1670 is de testartice overleden. 21-11-1668 oude stijl (bron: ONA Utrecht inv nr U0407a005 fol 203) transcriptie
- Op 21-01-1673 testament van Aaltje Geerlofs van Vreeswijk weduwe van Jan Herbertsz Verhoef te Utrecht in de Groenesteeg. Erfgenamen zijn neef Dirk Pietersz Coppelman te 't Waal, de kinderen van Anna Pietersz Coppelman weduwe van Joost Arisz waaronder Aaltje Joostsz van Schaijk en de kinderen van Willemptje Gerritsz Cappelman. De kinderen van Anna Pietersz moeten haar onderhouden uit hun erfportie. Ook genoemd worden de kinderen van Willem van Werkhoven, Lijsbet Frans van Schaijk dienstmaagd van Anthonius van Haaften, Anna Jans van Vreland, Hill van Loon, Hill Velthuisen, Abraham van Breemen, Ernst van der Weert en Servaas Nijpoort. 11-01-1673 oude stijl (bron: ONA Utrecht inv nr U056a009 fol 4) transcriptie
- Op 22-01-1685 testament van Aaltje Geerlofs Vreeswijk weduwe van Jan Herbertsz Verhoef. Genoemd worden haar mans overeden dochter Aaltje en haar man Jan Bushoff, de kinderen vn Dirk Coppels genaamd Maijke, Aafje en Jannetje, de kinderen van Aafje Coppels genaamd Adriana en Eijtje, de 2 kinderen van Willemtje Gerrits waaronder Aaltje Jans, de kinderen van Neeltje van Schaijk en de vier kinderen van Anna Pieters Coppel genaamd Willemtje, Aaltje, Pieternel en Maria van Schaijk. 12-01-1685 oude stijl (bron: ONA Utrecht inv nr U056A014 fol 66).

Otr. [7757] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Teuntje (Teuntje) Jans RUIJSCH [25796].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Jan (Jan) RUIJSCH [25797] en ? (?) ? [25798].
   4. m  Gijsbert (Gijsbert) Pietersz COPPEL (Coppelman) [25787].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Op 27-07-1650 goedkeuring door Gerrit Pietersz Coppel uit 't Waal, Gijsbert Pietersz Coppel uit 't Waal, Antonius Stevensz Pauw, Jacques Musch en Joost Adriaans aan Dirk Petersz Koppel om 8 morgen te Scahlkwijk te verkopen aan Cyperianus Regneri ab Oosterga professor te Utrecht. Allen als erfgenamen van hun (schoon)ouders. (bron: ONA Utrecht inv nr U47a001 fol 13. transcriptie
- Op 08-05-1662 testament van Aaltje Geerlofs van Vreeswijk vrouw van Jan Herbertsz Verhoef te Utrecht Lange Nieuwstraat. Erfgenamen zijn neef Dirk Pietersz Coppelman te 't Waal, Aafje Pieter Coppelman weduwe van Jacques Mus te Amsterdam, Jannetje Pieter Coppelman weduwe van Anthonis Pauw tussen de Vaart en 't Waal, Gijsbert Pietersz Coppelman te 't Waal en Anna Peters Coppelman weduwe van Joost Arisz tussen 't Waal en de Vaart. Verder wordt haar moeder Maria Antonius laast weduwe van Pieter Pietersz de Vosch genoemd en de dochter van haar man Aaltje Jans Verhoef. Willempje Gerritsz Coppelman vrouw van Cornelis Antoniusz wordt ook nog vermeld. 28-04-1662 oude stijl (bron: ONA Utrecht inv nr U031a009 fol 29) transcriptie
- Op 17-02-1666 verklaard Gijsbert Pietersz van Coppel samen met Neeltje Goijerts van Veldhuijsen weduwe van Peter Peterz Tucker dat zij de hoftede van Johan van Eijckelsbeeck zullen verbeteren. Dit volgens ONA Utrecht inv nr U065a001 fol 73-2 (bron: ? (UTRECHT))
- Op 01-12-1668 testament Jannetje Pieters Coppell laatst weduwe van Antonius Stevensz Pauw uit 't Waal. Erfgenamen zijn haar broers Dirk Pietersz Coppell en Gysbert Pietersz Coppell, de kindernn van wijlen haar zus Aafje Pieters Coppell weduwe van Jacques Musch en de kinderen van Anna Pietersz Coppell weduwe van Joost Adriaansz. Anna Pietersz zal de levenslange lijftocht genieten van het erfdeel van haar kinderen. De dochter van Gerrit Pieters Coppel is uitgesloten van de erfenis. Op 15-03-1670 is de testartice overleden. 21-11-1668 oude stijl (bron: ONA Utrecht inv nr U0407a005 fol 203) transcriptie

   5. v  Aafje (Aafje) Pieters COPPEL (Coppelman) [25788].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Op 08-05-1662 testament van Aaltje Geerlofs van Vreeswijk vrouw van Jan Herbertsz Verhoef te Utrecht Lange Nieuwstraat. Erfgenamen zijn neef Dirk Pietersz Coppelman te 't Waal, Aafje Pieter Coppelman weduwe van Jacques Mus te Amsterdam, Jannetje Pieter Coppelman weduwe van Anthonis Pauw tussen de Vaart en 't Waal, Gijsbert Pietersz Coppelman te 't Waal en Anna Peters Coppelman weduwe van Joost Arisz tussen 't Waal en de Vaart. Verder wordt haar moeder Maria Antonius laast weduwe van Pieter Pietersz de Vosch genoemd en de dochter van haar man Aaltje Jans Verhoef. Willempje Gerritsz Coppelman vrouw van Cornelis Antoniusz wordt ook nog vermeld. 28-04-1662 oude stijl (bron: ONA Utrecht inv nr U031a009 fol 29) transcriptie
- Op 01-12-1668 testament Jannetje Pieters Coppell laatst weduwe van Antonius Stevensz Pauw uit 't Waal. Erfgenamen zijn haar broers Dirk Pietersz Coppell en Gysbert Pietersz Coppell, de kindernn van wijlen haar zus Aafje Pieters Coppell weduwe van Jacques Musch en de kinderen van Anna Pietersz Coppell weduwe van Joost Adriaansz. Anna Pietersz zal de levenslange lijftocht genieten van het erfdeel van haar kinderen. De dochter van Gerrit Pieters Coppel is uitgesloten van de erfenis. Op 15-03-1670 is de testartice overleden. 21-11-1668 oude stijl (bron: ONA Utrecht inv nr U0407a005 fol 203) transcriptie

Otr. [7755] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Jacques (Jacques) MUSCH [25789].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van ? (?) MUSCH [25790] en ? (?) ? [25791].
- Op 27-07-1650 goedkeuring door Gerrit Pietersz Coppel uit 't Waal, Gijsbert Pietersz Coppel uit 't Waal, Antonius Stevensz Pauw, Jacques Musch en Joost Adriaans aan Dirk Petersz Koppel om 8 morgen te Scahlkwijk te verkopen aan Cyperianus Regneri ab Oosterga professor te Utrecht. Allen als erfgenamen van hun (schoon)ouders. (bron: ONA Utrecht inv nr U47a001 fol 13. transcriptie
   6. m  Gerrit (Gerrit) Pietersz COPPEL [25792].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Op 13-10-1631 zijn Dirk Pietersz Coppel uit 't Waal en Gerrit Pietersz Coppel aan de Vaart eisers wegens een ongelijk op de weg van de Vaart naar Utrecht waarbij een vrouw om het leven is gekomen. Getuigen was Jan van Dalen man van Hilletje van Rijswijk te Cleef in de Stokvis. Dit volgens ONA Utrecht inv nr U019a003 fol 211 (bron: ? (UTRECHT))
- Op 27-07-1650 goedkeuring door Gerrit Pietersz Coppel uit 't Waal, Gijsbert Pietersz Coppel uit 't Waal, Antonius Stevensz Pauw, Jacques Musch en Joost Adriaans aan Dirk Petersz Koppel om 8 morgen te Scahlkwijk te verkopen aan Cyperianus Regneri ab Oosterga professor te Utrecht. Allen als erfgenamen van hun (schoon)ouders. (bron: ONA Utrecht inv nr U47a001 fol 13. transcriptie
- Op 01-12-1668 testament Jannetje Pieters Coppell laatst weduwe van Antonius Stevensz Pauw uit 't Waal. Erfgenamen zijn haar broers Dirk Pietersz Coppell en Gysbert Pietersz Coppell, de kindernn van wijlen haar zus Aafje Pieters Coppell weduwe van Jacques Musch en de kinderen van Anna Pietersz Coppell weduwe van Joost Adriaansz. Anna Pietersz zal de levenslange lijftocht genieten van het erfdeel van haar kinderen. De dochter van Gerrit Pieters Coppel is uitgesloten van de erfenis. Op 15-03-1670 is de testartice overleden. 21-11-1668 oude stijl (bron: ONA Utrecht inv nr U0407a005 fol 203) transcriptie

Otr. [7756] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is ? (?) ? [25793].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van ? (?) ? [25794] en ? (?) ? [25795].

Eerste blad   Vorig blad Blad 429 van 570 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad
 

Homepage |E-mail